Katodik Koruma ve Ölçümü

Katodik Koruma ve Ölçümü

Katodik Koruma ve Ölçümü

Bilgi ve Başvuru

Metal ve metal alaşımlarından yapılarak çeşitli amaçlarla kullanılan tank , boru vb malzemeler kullanıldıkları çevre (yer altı ve yerüstü) koşullarına bağlı olarak hasara uğramaları korozyon olarak tanımlanmakta olup paslanma olarak da bilinmektedir. Bu durum üretim ve yatırım maliyetlerini etkilediği gibi süreç içerisinde istenmeyen kazalara da neden olmaktadır. Korozyon zamanla gerçekleşmekte ve bu durumu önlemek veya yavaşlatmak amacıyla bazı koruma tedbirleri alınmaktadır.

Yer altı boru hatları ve tankların korozyondan korunması amacıyla yeraltına bazı koruma malzemeleri konulması suretiyle katodik koruma oluşturulmaktadır. Yeraltına konulan malzemelerin süreç içerisinde etkinliğinin kontrol edilmesi amacıyla periyodik olarak katodik koruma ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümler sonucunda gerekli durumlarda ilave katodik koruma malzemeleri kullanılmaktadır.

Katodik koruma ölçümleri ölçüm yapılacak malzemenin (boru hattı , tank vb) yakınına referans elektrodu (çinko , bakır-bakırsülfat , gümüş-gümüşkloroid , doygun kalomel elektrot vb) gömülerek yapılmaktadır. Malzeme ile referans elektrodu arasındaki gerilim hassas bir ölçü aleti ile ölçülmektedir. Ölçümlerde alınan değerler ve katodik korumanın durumunu içeren bir rapor hazırlanmaktadır.