K3 Belgesi

K3 YETKİ BELGESİ NEDİR?

K3 Yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca karayolu taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre bu belgeye sahip olan firma veya şahıslar Ev ve Büro eşyası taşımacılığı yapabilirler. Ancak piyasada K3 yetki belgesine sahip olmayan birçok korsan firma bulunmaktadır. Bu firma veya şahıslar evden eve, ofisten ofise taşımacılıkta hem haksız bir rekabet oluşturmakta hem de sektörün gelişmesine engel olmaktadırlar. Güvenli bir taşıma ve haksız kazancın önüne geçmenin en kolay yolu yetki belgesine sahip firmalara ev ve ofis taşıtmaktır.

K3 yetki belgesi almak için başvuran gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 bin TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı var. Firmaların kayıt altına alınmasını sağlayan ve yeterli güvenlik koşullarına sahip olmayanların taşımacılık yapmasını engelleyen K türü yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl. Her beş yılın sonunda bu belgenin süresi tekrar uzatılır.

K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENENLER, BELGELER VE ŞARTLAR

           (TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK  EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)

1-      Başvuru Dilekçesi (Temsil Ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak)

2-      Başvuru Formu (Temsil Ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak)

3-      Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtilir) Aslı Veya Onaylı Örneği

4-      Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü (Noter Onaylı)

5-      Sahip/Ortak Ve Yöneticilere Ait Nüfus Cüzdan Fotokopileri (A.Ş ve Kooperatiflerde Sadece Yont. Kurulu Ve Müdürlere Ait Olan

6-      Sahip/Ortak Ve Yöneticilere Ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı(A.Ş Ve Kooperatiflerde Sadece Yont. Kurulu Ve Müdürlere Ait Olan

7-      Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi Veya Mülkiyet İse Tapu Fotokopisi

8-      Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Veya Esnaf Sanatkârlar Odası Faaliyet Belgesi Aslı

9-      Adına Kayıtlı Taşıt/Taşıtların Ruhsat Fotokopisi (Taşıtlar Ticari Olacak)

10-   Belge ve Taşıt Kartı Ücret Dekontları Aslı (Dosya Onayından Sonra Yatırılacak)

11-   Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Mükellef Yazısı Aslı ve

Vergi Levhası Fotokopisi

12-  Mesleki Yeterlilik Taahhütnamesi ve Vekaletname yazısı(Noter Onaylı)

      …………………………………….. ŞARTLAR…………………………………………        

Gerçek kişi  ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve   tescil edilmiş en az 30 TON İSTİAP HADDİ eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt  filosu şartı olmalıdır. (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar bu şart aranmayacaktır.)

K3 belgesi Harç Bedeli

Harç Bedeli = 7.852,00 TL

Her Bir Araç Başına Taşıt Kartı Ücreti = 74.00 TL

Mesleki Yeterlilik Belgesi: ODY Bulunması Gerekli (Başvuru tarafımızdan yapılabilir, ODY Sayfamızı inceleyebilirsiniz.)

Almak istediğiniz K3 belgesinin gerekli şartlarından biri olan;

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Belirtilen Faaliyetlerde Bulunmak” ibaresinin gazetenizde ve faaliyet belgenizde yazılı olması gerekmektedir.

Dökümanlar