K2 Belgesi

K2 Belgesi

K2 Belgesi Nedir?  

K2 Yetki belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge araç yetki belgesidir. 

K2 Belgesi veya K2 yetki belgesine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar (kamyon/kamyonet tipi) taşıtlar kaydedilir.

K2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri ekindeki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus (kamyon ya da kamyonet)özmal taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 90 fark öderler. 

31.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yönetmelik”e göre %75 olan indirim, 31.12.2011 tarihine kadar %90 olarak uygulanır. Kamyonetler için uygulanan ücret 2011 yılı için 712.-TL dır.

K2 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme raporu/belgesine sahip olma şartı aranır.

K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (aksi halde aşağıda ki şartlar aranır)
b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine (src) sahip olmaları,
ç) 63 yaşından gün almamış olmaları,
d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

NOT: 01.05.2010 tarihi itibariyle, kamyonlardan sonra toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı “kamyonet” türü araçlar için de denetimler başlamış, K2 belgesi olmayan vergi mükellefleriyle K2 belgesi olupta taşıt kartı olmayan araçlara sahip vergi mükelleflerine denetimler esnasında Karayolu  Taşıma  Kanunu’nun 26/a bendine göre 2.201,-TL, Yetki Belgesine kayıtlı araçta/araçlarda taşıt kartı bulundurmadan faaliyetlerde bulunanlara ise 26/d bendine göre 616,-TL idari para cezası uygulanacaktır. K2 belgesi nedir? K2 belgesi nereden ve nasıl alınır?K2 Belgesi cezası nedir?K2 belgesi bedeli ne kadardır? K2 Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir? K2 belgesi kapsamına kimler girer? K2 Belgesi Ücreti Ne Kadar? K2 Belge Sorgulama? K2 Belgesi Yenileme, K2 Başvuru Hatta K2 Başvuru ve K2 Yenileme Dilekçe örnekleri için uzmanlarımızdan alabilirsiniz.

K2 belgesi nedir? K2 belgesini kimler alır? K2 belgesinin süresi ne kadardır?
Açıklamalar ve Yorumumuz: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen taşımacı, eşya taşımacılığı ve ticari kelimelerinden yanılgıya düşmemek ve doğru ifade çıkarmak için K1’e bakmak gerekir. K2 belgesi: Gerçek veya tüzel vergi mükellefleri sahip oldukları araç/araçlarla ve ruhsatta bu araç/araçların cinsinin yazdığı yerde kamyon veya kamyonet ibaresi bulunuyor, bu tip araçlarla kendi işlerinin gerektirdiği şartlarda ve işlerini idame ettirebilmek maksadıyla, mamul, yarı mamul veya hammaddelerini bir şekilde getir-götür türünden taşıyorlar, 3. şahısların mallarını taşımıyorlar ise ve nakliye faturası düzenlemiyorlarsa K2 belgesi kapsamına girerler. K2 Belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus (kamyon / kamyonet) özmal ticari taşıta sahip olmaları gerekir. Araç sayısı ne olursa olsun K2 Belgesi her zaman 1 tane düzenlenir. Her araç için ayrı ayrı K2 Belgesi verilmez, her araca ayrı olmak üzere taşıt kartı düzenlenir. Mükellefin hem kamyon hemde kamyoneti olduğunda K2 Belgesine, indirimsiz ücret esas alınır.  Mükellefin kamyonu olması halinde, toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlara tanınmış olan indirimli ücretten ve yine tanınmış olan muafiyetlerden yararlanamaz. K2 belgesinin süresi beş yıldır ve süre sona ermeden yenilenmesi amacıyla başvurulması halinde, o günkü değerinin %15 i ücretle beş yıllığına yeniden düzenlenir.

Örneğin: “X” firması kendi adına kayıtlı kamyonet türü aracı ile toptandan kumaş ve malzeme alıyor, atölyesine götürüyor, fason üreticilere işleri teslim ediyor, dikilen malları deposuna getiriyor, aldığı siparişi müşterisinin mağazasına götürüyor v.s. gibi. Görüldüğü üzere yapılan tüm taşımacılık faaliyetleri firmanın kendi esas iştigal konusu kapsamında ve firmanın işlerini ve kendisini idame ettirmek amacıyla yapılıyor olmasıdır. Firma başka bir vergi mükellefinin ürünlerini taşımamakta ve kesinlikle 3. şahıslara nakliye (navlun) faturası düzenlememektedir.

K2 Belgesinin yıllara göre ücretleri:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA YATIRILIR

27.02.2006 tarihine kadar ki ücret:

650,-YTL

27.02.2006 tarihine kadar, her araç için taşıt kartı ücreti:

50,-YTL

01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN :

K2 Yetki Belgesi ücreti:

5.390,-YTL

K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar)

701,-YTL

Her araç için taşıt kartı ücreti:

54,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2007 itibariyle, tüm ücretleri %7,8 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN :

K2 Yetki Belgesi ücreti:

5.778,-YTL

K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar)

347,-YTL

Her araç için taşıt kartı ücreti:

57,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2008 itibariyle, tüm ücretleri %7,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN :

K2 Yetki Belgesi ücreti:

6.471,-TL

K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar)

388,-TL

Her araç için taşıt kartı ücreti:

63,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2009 itibariyle, tüm ücretleri % 12 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN

K2 Yetki Belgesi ücreti:

6.613,-TL

K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar)

462,-TL

Her araç için taşıt kartı ücreti:

64,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2010 itibariyle, tüm ücretleri % 2,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN

K2 Yetki Belgesi ücreti:

7.122,-TL

K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar)

712,-TL

Her araç için taşıt kartı ücreti:

68,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2011 itibariyle, tüm ücretleri % 7,7 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

Dökümanlar

Bağlı Hizmetler