K2 Belgesi Araç İlavesi

K2 Belgesi Araç İlavesi

 

K2 ilave için gerekli evraklar;

·         İLAVE-DÜŞÜM DİLEKÇESİ ANTETLİ KAĞIDA KAŞE-İMZA OLACAK

·         YENİ ALINAN ARAÇLARIN RUHSAT FOTOKOPİLERİ

·         VEKALETNAME NOTERDEN ONAYLATILACAK