K2 Belge Yenileme

K2 Belge Yenileme

5 yıl önce aldığınız belgenizin süresi doldu. 60 gün öncesinden yenileme için başvuru yapmanız gerekmektedir. Aksi taktirde araçlarınız 2426 TL cezaya maruz kalacaklardır.

 

K2 Yenileme için gerekli evraklar;

 

1)K2 Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi ve Taşıt Kartları Asılları

 

2)Taşıt Kartlarına ait araçların Ruhsat Fotokopisi (Muayeneli Ruhsat Fot.)

 

3)Vergi Levhası Fotokopisi

 

4)İmza Sirküleri Aslı yada Noter Onaylısı

 

5)Ticaret Sicil Gazetesi Noter Onaylısı (Sermaye Arttırımı, Adres Değişikliği, Ortak Değişimi vb. değişikliklerin olduğu gazeteleri)

 

6)Faaliyet Belgesi Aslı

 

7)Yenileme Dilekçesi (Antetli kağıda kaşe-imza olacak)

,

8) Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopileri

 

NOT=K2 Belgesi Yenileme Harcı o yılki Harç tutarının %5 i ödenir.