K1 Belgesi

K1 Belgesi

K1 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belgedir,araç ruhsatları kimin üzerine ise o kişi veya kuruluşa tanzim edilir.

K1 türü yetki belgesi nasıl alınır?

a) Gerçek kişiler: K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle il içi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden asgari tonaj  ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde K1 yetki belgesi alanlar, K1 yetki belgesinin eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 90 fark öderler.

b) Tüzel kişiler: K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden asgari tonaj ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 90 (indirimi) fark olarak öderler.

K1 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından büyük olmaması şarttır.

K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

Oto kurtarıcı, lastik tekerlekli vinç, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

İl sınırları içinde toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan kamyonet türü araçlarla yapılacak olan ticari amaçlı taşımacılık faaliyetleri için K1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinden tonaj yönünde asgari taşıma kapasitesi şartı aranmaz. Bu konumda ki mükellefler için 31.12.2011 tarihine kadar, K1 belgesi bedeli %90 indirimli olup, normal ücret olan 14.244,-TL yerine 1.424,-TL bedelle verilir.

01.05.2010 tarihi itibariyle, kamyonlardan sonra toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı “kamyonet” türü araçlar için de denetimler başlamış, K1 belgesi olmayan vergi mükellefleriyle K1 belgesi olupta taşıt kartı olmayan araçlara sahip vergi mükelleflerine denetimler esnasında Karayolu  Taşıma  Kanunu’nun 26/a bendine göre 2.201,-TL, Yetki Belgesine kayıtlı araçta/araçlarda taşıt kartı bulundurmadan faaliyetlerde bulunanlara ise 26/d bendine göre 616,-TL idari para cezası uygulanacaktır.

K1 belgesi nedir? K1 belgesi nasıl alınır? K1 belgesi bedeli fiyatı ne kadardır? K1 belgesi cezası ne kadar? K1 Sorgulama, K1   Belgesi yenileme, K1 başvuru dilekçe örneği vb gibi soruların cevaplarını, uzmanlarımız anında vereceklerdir…

K1 yetki belgesi sahipleri sözleşme yapmak suretiyle başka araçları kiralayamazlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kendisine ait olmayan araçları ilave ettiremezler. K1 belgesi beş yıl süreyle verilir, süre dolmadan altmış gün öncesinden ve tanınan son güne kadar yenileme amacıyla başvuranlardan, k1 belgesinin o günkü bedelinin %15 i bedelle, yetki belgeleri yenilenir.

Tüzel kişiliği haiz ve toplam yüklü ağırlığı 3500 kg ve üzeri araç/araçlar nedeniyle K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici (ODY4) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. ODY3, ÜDY4 ve ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgelerinin ODY4 türü belgenin üstünde olması, fazlasıyla kabul görecektir.

K1 belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde, şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme raporuna sahip olma şartı aranır.

K1 belgesi nedir? K1 belgesini kimler alır? K1 belgesi Sorgulama? K 1 belgesi için gerekli evraklar? için hemen şimdi arayınız…0212 438 59 90 Evrak Kayıt Bölümü

K1 belgesi, kamyon/kamyonet türü araç/araçlara sahip gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin ticari maksatlı taşımacılık faaliyetlerine verilen yetki belgesidir. Bu belgede esas olan husus, taşıtların yapmış olduğu taşımacılık faaliyetinin para kazanma amacıyla yapılıyor olmasıdır. Belge alacak olan kendine çalışan nakliyeci-kamyoncu esnafı da olabilir, eşya/kargo taşımacılığında bulunmak üzere kurulmuş bir şirket de olabilir. Ancak K1 belgesinin alınmasına yönelik ve gerçek ya da tüzel vergi mükelleflerine göre farklılık gösteren şartlar mevcuttur.

a.) Gerçek vergi mükellefleri yani şahıs firmalarının en az 25 ton taşıma kapasitesine sahip araç/araçlarının olması, diğer bir anlatımla sahip olunan aracın/araçların istiap hadlerinin toplamının 25 ton olmasıdır.
b.) Tüzel kişiler yani limited şirketi, kollektif şirketi, anonim şirketi veya kooperatiflerin en az 75 ton taşıma kapasitesine sahip araç/araçlara sahip olması şarttır.

Toplam yüklü ağırlığı 3500 kg geçmeyen kamyonetlerle alınacak K1 yetki belgesine ilişkin istisnalar üstte belirtilmiştir.

K1 belgesine ilişkin bir örnekleme yaparak çok sık rastlanan bir uygulama hatasına da dikkat çekmek isteriz. Karayolu Taşıma Yönetmeliği esasları kapsamında yapılan denetimlerde en çok 26/a bendine muhalefetten dolayı idari para cezası uygulandığına şahit oluyoruz.

Örneğin:
Ortaklarının benzer olması nedeniyle organik bağı bulunan grup şirketleri vardır. Çoğu kez taşıtların kullanımı esnasında a firmasının ya da b firmasının malı olduğuna bakılmaksızın, a firmasının aracıyla b firmasının malı taşınır. Halbuki yasa nezdinde farklı vergi ve ticaret sicili olan her şirket kendi başına ele alınır. Böylelikle a firması ve ona ait araçlar ayrı, b firması ve araçları da ayrı değerlendirilmeli ve birbirinden bağımsız belgelendirilmelidir. Denetimlerde araç ve firma bilgilerine bakılıyor hatta sürücü de dahil, daha sonra araçta taşınan malın irsaliyesi kontrol ediliyor. Eğer ki, a firması aracında b firmasının malını taşıyorsa ve K1 belgesi yoksa, K1 belgesi olmadan taşımacılık faaliyetinde bulunduğuna hükmedilerek ceza uygulanıyor. Bu örnekleme de K1 ve K2 belgesi arasındaki farkı da anlamış oluyoruz.

K1 Belgesinin yıllara göre ücretleri:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA YATIRILIR

27.02.2006 tarihine kadar ki ücret:                                                 

    1.300,-YTL 

27.02.2006 tarihine kadar, tek aracı olanlara belge bedeli:        

       300,-YTL 

27.02.2006 tarihine kadar, her araç için taşıt kartı ücreti:

        50,-YTL 

01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN:

K1 Yetki Belgesi ücreti:       

10.780,-YTL 

Her araç için taşıt kartı ücreti:

       54,-YTL


TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2007 itibariyle, tüm ücretleri %7,8 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN:

K1 Yetki Belgesi ücreti:

 11.556,-YTL

K1 Yetki Belgesi ücreti (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)

      694,-YTL

Her araç için taşıt kartı ücreti:

        57,-YTL

 TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2008 itibariyle, tüm ücretleri %7,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır. 

01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN:

K1 Yetki Belgesi ücreti:

   12.942,-TL

K1 Yetki Belgesi ücreti (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)

        776,-TL

Her araç için taşıt kartı ücreti:

          63,-TL

 TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2009 itibariyle, tüm ücretleri %12 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN:

K1 Yetki Belgesi ücreti:

   13.226,-TL

K1 Yetki Belgesi ücreti (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)

       926,-TL

Her araç için taşıt kartı ücreti:

        64,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2010 itibariyle, tüm ücretleri %2,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN:

K1 Yetki Belgesi ücreti:    14.244,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)      1.424,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti:           68,-TL

 

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2011 itibariyle, tüm ücretleri %7,7 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

K1 Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENENLER, BELGELER VE ŞARTLAR

 

 

 • Başvuru Dilekçesi (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak)

 

 • Başvuru Formu (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak)

 

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtilir) Aslı veya Onaylı Örneği

 

 • Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü (Noter Onaylı)

 

 • Sahip/Ortak ve Yöneticilere Ait Nüfus Cüzdan Fotokopileri (A.Ş ve Kooperatiflerde Sadece Yont. Kurulu ve Müdürlere Ait Olan

 

 • Sahip/Ortak ve Yöneticilere Ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (A.Ş ve Kooperatiflerde Sadece Yont. Kurulu ve Müdürlere Ait Olan

 

 • Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet İse Tapu (Fotokopisi)

 

 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf Sanatkârlar Odası Faaliyet Belgesi (Aslı)

 

 • Adına Kayıtlı Taşıt/Taşıtların Ruhsat Fotokopisi (Taşıtlar Ticari Olacak)

 

 •  Belge Ve Taşıt Kartı Ücret Dekontları(Dosya Onayından Sonra Yatırılacak)

 

 •  Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellef Yazısı (Aslı)

Vergi Levhası (Fotokopisi)

 

 • Mesleki Yeterlilik Taahhütnamesi

 

     13- Vekâletname Örneği (Noter Onaylı )

 

 

3501 Ve Üzeri Tonajda İse;

 

                                                   Gerçek Kişi                            Tüzel Kişi

Asgari Kapasite:                 25 Ton İstiap Haddi              75 Ton İstiap Haddi

Taşıtların Yası:                   19 Veya Daha Küçük Model

 

 

K1 BELGESİ İSTENİLEN EVRAKLAR
K1 BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

K2 YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU
TAŞIT KARTI BAŞVURU FORMU

Dökümanlar