ISO 9001:2015 Geçiş Eğitimi

ISO 9001:2015 Geçiş Eğitimi

Eğitimin Amacı

ISO 9001 Standardı müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik süreçlerin bütünü ile ilişkilidir. Bu nedenle ISO 9001 Standardının 2015 revizyonunda daha çok müşteriyi anlamak ve ileri düzeyde kaliteli bir hizmet vermek hedeflenmiştir.

Bu maddeleri kısaca 2008 ile karşılaştıracak olursak şunları söyleyebiliriz.

2008 yılında çok az revizyona uğrayan maddeler 2015 final nihai taslak çalışmasında oldukça geniş ele alınmış ve kanımca liderlik ve performans değerlendirmeler had safhada ön plana çıkmıştır.  Eylül 2015 itibarı ile de tamamen uygulamaya konulacaktır. 2015 ile 2008 arasındaki farkları tabloda görsel olarak irdeleyelim.

ISO 9001:2008 Maddeleri

ISO/DIS 9001:2015 Maddeleri

1.       Kapsam

1.  Kapsam

2.       Örneklemeler

2. Örneklemeler

3.       Terim ve Tarifler

3. Terim ve Tarifler

4.       Kalite Yönetim Sistemi

4. Organizasyon İçeriği

5.       Yönetim Sorumluluğu

5. Liderlik

6.       Kaynak Yönetimi

6. Planlama

7.       Ürün Kavrama

7. Destekleme

8.       Ölçme, Analiz ve İyileştirm

8. Operasyon

 

9. Performans Değerlendime

 

10. İyileştirme

 

Kalite Yönetim Sistemi ni planlar ve geliştirirken organizasyonun ihtiyaçlarını saptamamızı sağlayan organizasyon içeriği maddesinde;

1. 4.1 Maddesi ile Organizasyon ve Yapısını anlamak

2. 4.2 İlgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak.

şartları uygulamaya konulacaktır. ISO 9001 Standardının 2008 ve 2015 versiyonlarında işletme açısından hangi dokümanları nasıl revize edileceği, müşteri ilişkileri ile ilgili hangi proseslerin uygulamaya konulacağı anlatılacaktır.  Dolayısı ile eğitim katılanların 9001 i 2015 versiyonuna göre uygulamasını kolaylaştırmak amacı ile gerçekeştirilecektir. 

Katılımcı Profili

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgilenen herkes ve tercihen temel eğitim almış kişiler katılabilirler.

Eğitim Programı

*9001:2008 maddelerinin kısa açıklaması

*ISO 9001:2015 Maddeleri

* ISO 9001:2015

*ISO / DIS 9001:2015 in ANNEX SL Olması 

* Risk Tabanlı Yaklaşımın detayları

Eğitim Sertifikası ve Seminer Notları

Eğitim programının bitiminde Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitim programı 45-50 kişilik grupların tam gün eğitim almak üzere yapılacaktır.

Eğitim 09:00 – 16:30 olmak üzere 6 saattir.