ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Bu 2 günlük eğitim, tetkikçilere ÇYS tetkik yöntemleri konusunda bilgi vermekte olup, en iyi uygulamalar konusundaki en son anlayışı benimsemeleri için gereken becerileri sağlamaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

·         Kuruluş içi Çevre Yönetim Sistemi tetkiki uygulama

·         Karmaşık tetkik izlerini takip ederek uygunsuzlukları saptama

·         Düzeltici eylemleri raporlama ve sunabilme


Kimler Katılmalı

·         ISO 14001 için kuruluş içinde tetkik sorumluluğu üstlenen personel

·         ISO 14001 iç tetkikçisi olmak isteyen diğer yönetim sistemleri tetkikçileri

İşinize Faydası

·         Karmaşık tetkik izlerini tamamlama

·         Olası her tür ÇYS uyumsuzluğunu belirleme

·         Düzeltici faaliyetleri raporlama ve sunma becerilerini kazanma

Eğitim Yapısı

·         ISO 14001 şartları

·         Mülakat tipleri

·         Tetkik protokollerinin kullanılması

·         Uygunluk doğrulama stratejileri

·         Mevcut uygulama ile ilgili vaka çalışmaları

·         Ekip lideri olarak yerinde tetkik sürecinin yönetilmesi

·         Tetkik ekibinin etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması

Gerekli Ön Bilgi

·         ISO 14001 standardı hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.