ISO 13078 Verilecek Hizmetler

ISO 13078 Verilecek Hizmetler

 TS 13078 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİSTESİ (EK-1)
– Yatırım projesi,
– Yeni yatırım projeleri,
– Tevsi projesi,
– Yenileme ve idâme projesi,
– Yatırım projesi analizi,
– Yapılabilirlik (fizibilite) etüdü,
– Pazar şartları analizi,
– Tüketici analizi,
– Rekabet ortamı analizi,
– Pazar büyüklüğü tahmini,
– Pazarlama stratejisinin belirlenmesi,
– Pazar payının tahmini,
– Teknik analiz,
– Ürünün teknik tasarımının belirlenmesi,
– Kuruluş yeri seçimi,
– Teknoloji seçimi,
– Finansal analiz,
– Finansal değerlendirme,
– Proje riskinin belirlenmesi,
– Enflasyon ortamında proje değerlendirme,
– Hukuksal analiz,
– Üretim yönetimi,
– Üretim plânlaması,
– Uzun dönemli plânlama,
– Orta dönemli plânlama (ana plânlama),
– Kısa dönemli plânlama (ayrıntılı plânlama),
– Makina ve insan gücü plânlaması,
– Malzeme plânlaması,
– Sistem analizi,
– Sistem tasarımı,
– Üretim sistemleri,
– Siparişe göre üretim,
– Parti üretim,
– Sürekli (seri) üretim,
– Kesikli seri üretim,
– İş yükleme,
– Üretim kontrolü,
– Kurumsal kaynak plânlaması,
– Malzeme ihtiyaç plânlaması,
– Ana üretim çizelgesi,
– Üretim kaynakları plânlaması,
– Tam zamanında üretim,
– Yönetim bilgi sistemi,
– Dağıtım kaynakları plânlaması,
– Kaba kapasite plânlanması,
– Kapasite ihtiyaç plânlaması,
– Kanban sistemi,
– İş etüdü,
– Metot etüdü,
– İş yeri yerleştirme düzeni,
– İş yerinde işçi hareketlerinin düzenlenmesi,
– İp diyagramı,
– İş akım şeması,
– İşçi tipi süreç akım şeması,
– Malzeme tipi süreç akım şeması,
– Donatım tipi süreç akım şeması,
– Çoklu etkinlik şeması,
– Gezi şeması,
– İki el süreç şeması,
– En küçük hareket etüdü,
– Simo şeması,
– İş ölçümü,
– İş örneklemesi,
– Zaman etüdü,
– İş devresi,
– Devre süresi,
– İş bölümlemesi,
– İş belirlemesi,
– İşin öğelere ayrılması,
– Ayırma noktası,
– Zamanlama,
– Derecelendirme,
– Standard performans belirleme,
– Temel zaman,
– Standard zaman,
– İşin paylara ayrılması,
– Makina işleri için zaman standardları,
– Fabrika ve makina denetimi,
– Önceden saptanmış zaman standardları,
– Fabrika akış analizi,
– Hat analizi,
– Grup analizi,
– Takım sağlama analizi,
– Üretim akış analizi,
– Fabrika yerleştirme düzeni,
– Grup yerleşim düzeni,
– Hat yerleştirme düzeni,
– Sürece göre yerleştirme düzeni,
– Ürüne göre yerleştirme düzeni,
– Rotalama,
– İstatistiksel süreç kontrolleri,
– Standardlaştırma,
– Kalibrasyon,
– Çevresel etki değerlendirmesi,
– Ürün imâlat ve montaj resimleri,
– Lojistik,
– İş değerlendirme ve ücretlendirme,
– Katılımcı performans değerlendirme sistemi,
– Maliyet muhasebesi,
– Bütçe denetimi,
– Satın alma danışmanlığı,
– Bilgi teknolojileri yönetimi,
– Bilgisayar destekli tasarım,
– Bilgisayar destekli üretim,
– Bilgisayar destekli süreç kontrolü,
– Otomatik malzeme taşıma,
– Kalite,
– Kalite politikası,
– Kalite kontrol,
– Kalite yönetim sistemi,
– İstatistikî kalite kontrol,
– Muayene,
– İzlenebilirlik,
– Ürün güvenliği,
– Ürün sorumluluğu,
– Kusurlu ürün giderme,
– Üçüncü taraf belgelendirmesi,
– Temel gereklerin belirlenmesi,
– Ürün araştırma,
– Ürün geliştirme,
– Sermaye kaynakları kullanımının geliştirilmesi danışmanlığı,
– Malzeme ihtiyaç plânlaması,
– Belgelendirme işlemleri,
– Çevre yönetimi – Çevre yönetim sistemleri belgelendirmesi,
– Kalite yönetim sistemi belgelendirmesi,
– İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri,
– CE İşareti,
– Elektronik ticaret (E-ticaret),
– Diğer Danışmanlık Hizmetleri