İşkolu Tespit Kararı No: 2012/40

İşkolu Tespit Kararı No: 2012/40

İşkolu Tespit Kararı No: 2012/40
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No : 2012/40
İşyeri : Çipaş Çine Gıda Mad. Yem. Paz. Elek. Müh. İnş. ve Çöp Top.
Hiz. Taah. San. ve Tic. A.Ş. Şevketiye Mah. A. Menderes Bulv.
Topçam Madran Su Fab. Çine/AYDIN
SGK Sicil No : 1050751.009-1050752.009-1050753.009
Tespiti İsteyen : Tek Gıda-İş Sendikası
İnceleme : Çipaş Çine Gıda Mad. Yem. Paz. Elek. Müh. İnş. ve Çöp Top. Hiz. Taah. San. ve Tic. A.Ş.de Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirkete ait Topçam Madran Su ve Gazoz Fabrikası işyerinde, kaynağından su kanalları vasıtası ile taşınmakta olan suyun muhtelif ebatlarda pet ve damacana şişelere dolumu ve satışı işi ile aynı fabrikada bulunan makinalarda şeker ile hazırlanan şurup ve karbondioksitin belirli oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanan gazoz üretimi ve satışı işinin yapıldığı ve "İşkolları Tüzüğü"nün 04 sıra numaralı "Gıda Sanayii" işkolunda,
Büz İmalatı işyerinde, Çine Belediyesine ait Büz Fabrikasında, büz imalatı yapıldığı ve "İşkolları Tüzüğü"nün 12 sıra numaralı "Çimento, toprak ve cam" işkolunda,
Çine Belediyesinde yapılan, çöp toplama, temizlik, park-bahçe, yol tamiratı v.b. muhtelif belediye hizmetleri işlerinin "İşkolları Tüzüğü" nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar : Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazetede yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.