HİJYEN VE SANİTASYON İŞLETMELER İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

HİJYEN VE SANİTASYON İŞLETMELER İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

HİJYEN VE SANİTASYON İŞLETMELER İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

            Hijyen sağlığın korunması ile ilgili bir bilim dalı sanitasyon ise insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasındaki uygulamalar bütünüdür. Gıda işletmelerinde her işletmenin özelliğine uygun olarak hijyen ve sanitasyon kontrol programları hazırlanmalı ve çalışmalar denetlenmelidir. Bu program doğrultusunda işletmelerde personelin, kullanılan alet, ekipman yüzeylerinin (taşıma bantları, çalışma bankoları vb.) ve ortamın (havanın) mikrobiyolojik kontrolleri yapılmaktadır. Hijyenik kaliteyi olumsuz etkileyen toplam bakteri miktarı, patojen bakteriler, toksijen bakteriler mikrobiyolojik kontroller ile tespit edilebilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Mikrobiyolojik durumun saptanmasında yüzey kontrollerinde ıslatılmış steril swap (sürtme) yöntemi kullanılır. Personel hijyenin kontrolünde çalışanların ellerinden örnek alınarak örneğin ekimi yapılır. Ortam (hava) kontrolünde ise programda belirtilen ortamlardan örnek alınır ve örneğin ekimi yapılır.

            İşletmelerde hijyen ve sanitasyon kontrolünün en önemli amacı ve işlevi uygulanan hijyen ve sanitasyon programının etkinliğini dolayısıyla da başarısını ölçmektir. Programın etkinliğini ölçmede yapılan mikrobiyolojik kontrollerin önemi büyüktür. Hijyenik ve sağlıklı koşulların sağlanması ile gıda ham maddesinin taşınması, işlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve satışı sırasında oluşabilecek çeşitli kontaminasyonlar engellenerek en aza indirilmektedir. Personel hijyeninin sağlanması, çevrenin kontrol altına alınması, donanımın temizlik ve bakımı gıda işletmeleri için üzerinde titizlikle durulması gereken önemli hususlardır.

İşletmelerde Hijyen Ve Sanitasyon Kontrolünün Sağlayacağı Faydalar Şunlardır:

·         Üretim miktarında artış sağlanır.

·         Sağlık ve güvenlik garantisi vardır.

·         Haksız rekabeti önler.

·         Ürün kalitesinde yükselme görülür.

·         İnsan sağlığı için güvenli ürün elde edilir. Koruyucu hekimliğin başarılı olmasını sağlar.

·         İşçi psikolojisini olumlu etkileyerek randımanın artmasına katkı sağlar.

·         Ürünün pazarlamasında etkili olur ve reklâm vasıtasıdır.

·         Tüketicinin aldatılmasını engeller.

·         Uluslararası pazarda gıda maddelerimize karşı güveni sağlar.

·         Gıda endüstrisinin gelişmesini sağlar.