HAZİRAN 2014 EĞİTİMLERİ BAŞLAMIŞTIR

HAZİRAN 2014 EĞİTİMLERİ BAŞLAMIŞTIR

OHSAS 18001 Baş Denetçilik Eğitimi ;

Eğitim tarihi :      12-15 Haziran 2014

Eğitim Süresi :     4 Gün

Eğitim saatleri :   09:30-17:00

Eğitim ücreti :     590 TL + KDV

Eğitim yeri:          ANKARA-ADANA

 

OHSAS 18001 Temel ve İç Tetkik Eğitimi ;

Eğitim tarihi :       12-14 Haziran 2014

Eğitim Süresi :     3 Gün

Eğitim saatleri :   09:30-17:00

Eğitim ücreti :     290 TL + KDV

Eğitim yeri:         ANKARA-ADANA

 

OHSAS 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

 

OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

Eğitimin İçeriği : 

·         OHSAS 18001'in Gelişimi

·         OHSAS 18001 'in Avantajları

·         Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

·         Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

·         Örnek Risk Değerlendirmesi

·         OHSAS 18001'in Gereklilikleri

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği :

·         OHSAS 18001'in Gelişimi,

·         OHSAS 18001 'in Avantajları,

·         Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları,

·         Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,

·         Örnek Risk Değerlendirmesi,

·         OHSAS 18001'in Gereklilikleri,

·         Tetkik nedir? Tetkikçi kimdir? Tetkikin amacı nedir?,

·         Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler,

·         Tetkik türleri, tetkikin aşamaları,

·         Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı,

·         Uygulama: Ekiplerin kurulması ve önceden dağıtılan örnek olaylar üzerine üretilen senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması,

·         İç Tetkikçi Sınavı ve Değerlendirme.

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

  BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: 

OHSAS 18001 standardının tanıtılması, Sağlık ve Güvenlik Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir. Eğitim, OHSAS 18001 standardının tanıtımı ve politika, amaç, hedef, yönetim programları ve risk değerlendirmesini (özellikle tehlikenin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili yöntem) içermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile zenginleştirilmiştir.

·         Eğitim Metodu:

·         Eğitim süresince standardın her maddesi tek tek incelenerek uygulama ve tetkikine yönelik örnekler verilecek, uygulama ve tetkikte sık karşılaşılan problem ve hatalar gösterilecek, örnek olay incelemeleri ile eğitim pekiştirilecektir. Eğitim süresince katılımcıların performansı izlenecek ve eğitim sonunda yapılacak sınavla birlikte değerlendirmeye tabi tutularak, NVA onaylı TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Baş tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Eğitimin İçeriği:

·         İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Tanımları

·         OHSAS 18001'in Gelişimi

·         OHSAS 18001 'in Avantajları

·         Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

·         Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

·         Örnek Risk Değerlendirmesi

·         OHSAS 18001'in Gereklilikleri

·         Tetkik nedir ? Tetkikçi kimdir ? Tetkikin amacı nedir ?

·         Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler

·         Tetkik türleri

·         Tetkikin aşamaları

·         Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı

·         Sınav

OHSAS 18001’in Yararları:

·         Karlılığı arttırmak,

·         Kaza maliyetini düşürmek

·         Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak

·         Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak

·         İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak

·         Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak

·         İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak

·         Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek

·         Motivasyon ve katılımı sağlamak

·         Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak

·         Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak

·         Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

KURUMUNUZA ÖZEL EĞİTİMLER
Adresiniz hangi şehirde olursa olsun, bu eğitimlerden herhangi birini (istediğiniz tarihler arasında), kendi adresinizde bir grup olarak almak isterseniz, uzman eğitmenlerimiz, sizin yerinizde bu eğitimi gerçekleştirebilmektedir. Yerinizde( In-house) grup eğitimleri için lütfen bizden ayrıca teklif isteyiniz.