Hayvancılık Destekleri

Hayvancılık Destekleri

 

Desteklemeler


Anaç Sığır-Manda Yetiştiriciliği, Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı, Damızlık

Anaç Koyun-Keçi Yetiştiriciliği, Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği ve Tiftik Üretiminin

Arttırılması ile Çiğ Süt Desteklemeleri

Arılı kovan desteklemesi

Bombus arısı kullanımı desteklemesi

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Yavru balık desteklemeleri

Yem Bitkileri DesteklemelerinHayvan Hastalığı Tazminatı, Hastalıktan Ari İşletmeler, 
Hayvan Hastalıkları ile m
ücadele, Programlı Aşı Uygulamaları ve Besilik Erkek Sığır Desteklemeleri

Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi