Halı Tamir ve Bakım Yerleri TSE HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi‏

Halı Tamir ve Bakım Yerleri TSE HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi‏

Halı Tamir ve Bakım Yerleri TSE HYB 

 

KAPSAM

Her Türlü Halı Tamir ve Bakım İşlerini Kapsar

 

PERSONEL İLE İLGİLİ KURALLAR

–          Servis Sorumlusu Endüstri Meslek Lisesi Mezunu (Tekstil vb) olmalı veya bu konuda eğitim almış Ustalık Belgesine Sahip olmalıdır.

–          Servis diğer elemanları görev ve sorumluluklarına göre ustalık kalfalık veya çıraklık belgesine veya bu konuda eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.

 

GENEL KURALLAR       

–          İşyerinin bulunduğu yer tercihan, tekstil trikotaj, halı imal, tamir ve bakımının yapıldığı 

      malzemelerin satıldığı yerler ve benzeri iş alanları için düzenlenmiş iş merkezlerinde olmalıdır.

–          İşyerinin kapısı kolay bulunabilmeli ve ön cephesinde onarım ve bakımından mesul olduğu “Halı veya Halıların” markalarını belirten, tanıtıcı özellikte uygun şekil, renk ve ölçüde iş yeri tabelası bulunmalıdır. Aynı bölgede veya farklı bölgelerde servis şubeleri bulunması halinde ön cephe, tabela, vitrin vb. bakımından benzer olmalıdır.

–          İşyerinin önünde veya çevresinde, tercihen müstakil veya genel amaçlı otopark bulunmalıdır.

–          İşyerinde idari birimler atelyeler, yedek parça bölümü ve müşteri kabul yeri biribirinden ayrı olarak düzenlenmeli, tüm bölümler amacına uygun yeterli büyüklükte olmalı ve uygun malzeme ile tefriş edilmeli, tefriş ve döşemelerde yanıcı ve parlayıcı malzeme kullanılmamalıdır.

–          İşyerinin şartlarına ve çalışan personel sayısına uygun TS 8357’ye göre tanzim edilmiş müşterek veya münferit kullanılma özelliğinde tuvalet ile duş ve dinlenme yeri olmalı WC ve lavabolarda dezenfekten (koku giderici tablet vb.) bulunmalıdır.

–          Elektrik tesisatı, tesisatın özelliğine göre TS 212 veya TS 833’e uygun ve aydınlatma sistemi, TS 3203 ve TS 3204’e uygun olmalıdır.

–          Yangın tehlikelerine karşı TS 4156’da belirtilen tedbirler alınmalı, yangın söndürme cihaz ve ekipmanları bulundurulmalıdır.

–          İşyeri, tercihen tabii olarak havalandırılmalı, suni havalandırma yapılacaksa havalandırma, TS 3419 ve TS 3420’ye uygun olmalı ve tercihen en az atık bırakan yakıt kullanılmak suretiyle ısıtılmalıdır.

–          İşyerinde, TS 266’ya uygun temiz su bulunmalı ve su tesisatı, TS 828’e uygun olmalıdır. İşyerinde muhtemel yaralanmalara karşı ilk yardım için TS 6075’e uygun ecza dolabı bulundurulmalı, en yakın sağlık kuruluşu, itfaiye ve polis gibi önemli telefonlar, kolayca görülür bir yerde olmalıdır.

–          İşyerinde/Serviste işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun dedbirler alınmalı, personel soyunma dolapları, katı ve sıvı atıklar için ayrı ayrı sızıntı yapmayan pöp kovaları bulundurulmalıdır.

–          İşyerinde/Serviste çalışan tüm personel sosyal güvenlik kapsamında olmalıdır.

 

İŞLETMECİLİKLE İLGİLİ KURALLAR

–          Tamir ve bakım hizmeti, teknik ve idari hükümlerin yer aldığı sözleşme esasına göre yapılmalı, bu sözleşmede servisin vereceği işçilik ve malzeme kalitesinden üretici yada ithalatcı firmanın müteselsilen sorunlu olduğu yer almalı ve ödenecek bedel ile ilgili müşteri onayı alındıktan sonra tamir ve bakım hizmeti verilmelidir.

–          İş yerinde, sözkonusu Halı/Halıların tamir ve bakımı ile ilgili., üretici veya ithalatçı firma tarafından verilen “Yetki Belgesi” bulunmalı ve müşteri kabul yerinde bu belge asılı olmalıdır.

–          Tamir ve Bakım Hizmetini takip amacıyla “ Hizmet Takip Kartı” düzenlenmeli, tüm hizmetler tercihen bilgisayar ortamında yürütülmeli, yetkili servis olması durumunda üretici veya ithalatçı firmanın öngördügü süre kadar servis dökümanlarını muhafaza etmeli ve belirli peryodlarda firmaya gönderilmelidir.

–          İşyerinin müşteri kabul yerinde malzeme ve işçilik bedelini gösteren fiyat listesi bulunmalı fiyatların değişmesi halinde yeni fiyatlar ilgili yerlere bildirilmelidir.

–          İşyerinde teslim edilen “Halı/Halılar”ın tamir ve bakımı için verilecek hizmet süresi  sözleşmede yer almalı; bu süre aşılmamalı haklı ve geçerli bir sebep yüzünden bu sürenin aşılması halinde durum müşteriye bildirilmelidir.

–          Tamir ve bakım hizmetlerinin tamamlanmasından sonra yapılan işler ve halıların varsa yenilenen alanlarının listesi müşteriye sunulmalıdır. Mümkünse müşteri önünde gerekli kontroller yapılmalı ve yapılan işlerle ilgili düzenlenen “Hizmet Gerçekleştirme Belgesi”nin bir örneği müşteriye verilmelidir.

–          Halının kullanım klavuzunda belirtilen hükümlere uygun kullanım şartıyla verilen hizmetlere ilişkin yıpranmalarda sorumluluk servise, imalattan kaynaklanan hatalarda Atkı kaçağı, Kazıma, Renk, atması, Kart hatası, Kafes hatası vb) ise imalatçı firmaya ait olmalı ve bu durum tercihen sözleşmede yeralmalıdır.

–          İşyerine tamir ve bakım için getirilen, “Halılar” ile malzemeler tercihen sigorta ettirilmelidir.

–          İşyerinde iş kazaları ve iş güvenliği ile çevre koruma mevzuatında belirtilen gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

 

SERVİSTE BULUNDURULMASI GEREKEN

MEKANİK TECHİZAT LİSTESİ

–          Çalışma Tezgahı

–          Makas (Muhtelif)

–          Cımbız (Muhtelif)

–          İğne (Muhtelif) Servis Çantası

–          Kirkir Takımı (İplik Sıkıştırma aleti)

–          Fırça (Muhtelif

–          Ayrıca ithalatçı veya imalatçı firmaca öngörülen araç, gereç ve donanımı ile muayene ölçü ve deney cihazları bulunmalıdır.