Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi Şartları

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi Şartları

 

TSE GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI

 

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

 

*      ÖĞRENİM: Aday, en az yüksek okul mezunu olmalıdır.

 

 

*      TOPLAM İŞ DENEYİMİ:Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sınavına katılmak isteyen adayların öğrenim durumları ile ilişkili olan aşağıda belirtilen iş tecrübesi şartını sağlamaları gerekmektedir;;

 

*      Kimya veya Çevre konularında 2 yıllık üniversite eğitimi almış (Biyokimya Teknikerliği, Boya Teknolojisi, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Deri İşleme Teknolojisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Laboratuar, Lastik, Lastik Endüstrisi, Lastik Teknolojisi, Lastik-Plastik, Petrokimya, Plastik Teknolojisi, Rafineri, Rafineri ve Petrokimya, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Tekstil, Yalıtım Teknolojisi ve ilgili diğer branşlar gibi.) başvuru sahiplerinden en az 1 yıl iş tecrübesi (üretim, kontrol, kalite) aranır ayrıca,

 

*      Kimya veya Çevre konularında (Biyokimya, Biyoloji,  Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tekstil Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, ve ilgili diğer branşlar  gibi.) 4 yıllık  üniversite eğitimi almış başvuru sahiplerinden iş tecrübesi şartı aranmamaktadır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 

1. Başvuru Formu-Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır

 

2. Belgeli Personel Taahhüt Formu- Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır

 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

4. Diploma Fotokopisi

 

5. Adayın Kimya ve/veya Çevre konularında iş tecrübesini gösterir yazı(lar)

 

6. Dekont