Garanti Marka

Garanti Marka

 

Garanti Marka


Garanti Markaları

Garanti markası,marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından, üretilen ürün veya hizmetin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan markalardır.

“Garanti marka” sını "ortak marka" dan ayıran en belirgin fark, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Oysa ortak marka, belirli işletmelerce kullanılan markalardır.

Garanti markasının tescili için; tescil başvurusu yapılırken, markanın kullanma usul ve esaslarını belirleyen bir 'teknik yönetmelik' verilmesi gerekmektedir.

“Garanti markası teknik yönetmeliği" ; markanın mal veya hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerini, markanın kullanımına ilişkin kontrol hükümlerini, aykırı kullanımlarda verilecek cezaları belirtmesi gerekir.

Garanti markası kullanılırken, marka sahibince belirlenen ortak özelliklere uyulup uyulmadığı, ayrıca kontrol edilmelidir.

Garanti Marka Başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Markanın usul ve esaslarını belirleyen teknik yönetmeliğin verilmesi,
  • Markanın mal ve hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerinin belirlenmesi,
  • Kontrol hükümlerinin belirtilmesi,
  • Cezai yaptırımların belirlenmesi gerekmektedir.

Garanti Marka

Garanti Markaları

Garanti markası,marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından, üretilen ürün veya hizmetin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan markalardır.

“Garanti marka” sını "ortak marka" dan ayıran en belirgin fark, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Oysa ortak marka, belirli işletmelerce kullanılan markalardır.

Garanti markasının tescili için; tescil başvurusu yapılırken, markanın kullanma usul ve esaslarını belirleyen bir 'teknik yönetmelik' verilmesi gerekmektedir.

“Garanti markası teknik yönetmeliği" ; markanın mal veya hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerini, markanın kullanımına ilişkin kontrol hükümlerini, aykırı kullanımlarda verilecek cezaları belirtmesi gerekir.

Garanti markası kullanılırken, marka sahibince belirlenen ortak özelliklere uyulup uyulmadığı, ayrıca kontrol edilmelidir.

Garanti Marka Başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Markanın usul ve esaslarını belirleyen teknik yönetmeliğin verilmesi,
  • Markanın mal ve hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerinin belirlenmesi,
  • Kontrol hükümlerinin belirtilmesi,
  • Cezai yaptırımların belirlenmesi gerekmektedir.