Garanti Belgesi ile Satılmak Zorunda Olan Mallar ve Bunlara Ait Garanti Süreleri

Garanti Belgesi ile Satılmak Zorunda Olan Mallar ve Bunlara Ait Garanti Süreleri

GARANTİ BELGESİ İLE SATILMAK ZORUNDA OLAN MALLAR VE BUNLARA AİT GARANTİ SÜRELERİ

ÜRÜN CİNSİ ÖLÇÜ BİRİMİ DEĞERİ
1- SAĞLIK SEKTÖRÜ
1-1 Anestezi, solunum ve reanimasyon cihaz ve ekipmanları YIL 2
1-2 Tıbbi laboratuvar cihazları YIL 2
1-3 Röntgen, EMC tomoğraf, ultrason, Radyografik ve diğer teşhis cihazları YIL 2
1-4 Terapi cihazları YIL 2
1-5 Cerrahi el aletleri YIL 2
1-6 Oftalmik cihazlar YIL 2
1-7 Diş hekimliği cihazları YIL 2
1-8 Sterilizasyon cihazları YIL 2
1-9 Bedensel özürlülere ait bisiklet ve arabalar ile benzeri araçlar YIL 2
1-10 Dolap, yatak, sedye, ameliyat masası, pansuman arabası, bebek küvezi ve benzeri hastane mefruşatı ve ekipmanları YIL 2
1-11 Suni uzuv, protez ve benzeri ekipmanlar YIL 2
1-12 Tüketiciler tarafından kullanılabilen kan şekeri ve tansiyon ölçüm aletleri, işitme cihazları ile masaj aletleri ve benzerleri YIL 2
1-13 Alkolmetreler YIL 2
1-14 Yukarıda adı geçmeyen, teşhis, tedavi ve diğer maksatlı bütün cihazlar ve benzerleri YIL 2
2- OPTİK ALET VE CİHAZLAR
2-1 Her türlü optik aletler, mercekler, lensler ve çerçeveler dahil gözlükler YIL 2
3- YANGINDAN KORUNMA EKİPMANLARI
3-1 Her türlü arabalı veya arabasız yangın söndürme cihazları ve ekipmanları YIL 2
3-2 İtfaiye eri kaskı, maske ve benzeri yangından koruyucu elbise ve ekipmanlar YIL 2
4- GENEL AMAÇLI AKIŞKAN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ ALET VE CİHAZLARI
4-1 Hidrofor ve benzeri sabit kaplar ve tanklar YIL 2
4-2 Araçlara takılmış tanklar YIL 2
4-3 Basınçlı kaplar ve gaz silindirleri, blower YIL 2
4-4 LPG, doğalgaz ve bütün yanıcı ve uçucu gazları depolamak amacıyla kullanılan tüpler YIL 2
4-5 Küresel, bilyeli, sürgülü, termostatik, konik ve benzeri valfler ile vanalar YIL 2
4-5.1 Dedantörler dahil basınç regülatörleri YIL 2
4-5.2 Selenoid ve benzeri otomatik kapama valfleri YIL 2
4-5.3 Musluklar YIL 2
4-5.4 Mutfak, banyo ve benzeri yerlerde kullanılan bataryalar, armatürler ve benzerleri YIL 2
4-5.5 Rezervuar iç takımı dahil hela yıkayıcıları YIL 2
4-6 Ultraviyole ekipmanları dahil su arıtma cihaz ve sistemleri YIL 2
4-7 Su, yağ, akaryakıt ve benzerleri için pompa ve motorlar YIL 2
4-8 Havalandırma ve klima sistemleri YIL 2
4-8.1 Vantilatörler, davlumbazlı olsun olmasın aspiratörler YIL 2
4-8.2 Fanlar YIL 2
4-8.3 Nem ayarı olsun olmasın klimalar YIL 2
4-8.4 Klima santralleri ve ekipmanları YIL 2
4-8.5 Hava temizleyicileri YIL 2
4-8.6 Hava nemlendiriciler ve nem gidericiler YIL 2
4-8.7 Hava perdeleri YIL 2
4-9 Hermetik kompresörler dahil, diğer kompresörler, pnömatik makinalar ve benzerleri YIL 2
4-10 Basınçlı hava kurutucular YIL 2
5- İMALAT SANAYİ
5-1 Her türlü ağaç, metal, mermer, taş işleme ve benzeri takım tezgahları YIL 2
5-1.1 Tornalar YIL 2
5-1.2 Tornalama merkezleri dahil, metal işlemeye mahsus torna tezgahları YIL 2
5-1.3 Kızaklı işlem üniteleri ve tornalama merkezleri dahil olmak üzere, metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları YIL 2
5-1.4 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar YIL 2
5-1.5 Delme ve freze makinaları YIL 2
5-1.6 Planya makinaları YIL 2
5-1.7 Tesviye makinaları YIL 2
5-1.8 Matkap makinaları YIL 2
5-1.9 Taşlama, perdahlama makinaları YIL 2
5-1.10 Bıçkı makinaları YIL 2
5-2 Talaşlı ve talaşsız çalışma makine ve ekipmanları YIL 2
5-2.1 Dövme makinaları YIL 2
5-2.2 Makaslar YIL 2
5-2.3 Haddeleme ve kalıplama cihaz ve ekipmanları YIL 2
5-2.4 Presler YIL 2
5-2.5 Kenet makinası ve benzeri YIL 2
5-3 Elde kullanılan elektrikli aletler ve benzerleri YIL 2
5-3.1 Pnömatik aletler YIL 2
5-3.2 Elektrikli aletler YIL 2
5-3.3 Zincirli ve fırçalı testereler YIL 2
5-4 Kaynak, lehimleme makinaları ve ekipmanları YIL 2
5-5 Elektrikli, gazlı, sıvı veya katı yakıtlı endüstriyel fırınlar YIL 2
5-6 Asfalt-beton kesme makinaları, çatlak derz genişletme makinaları, perdah makinaları, asfalt ve beton freze makinası, vibrasyonlu satıh mastarı, vakum pompası, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betoniyerler, beton test çekici ve benzerleri YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
5-7 Hidrolik ve pnomatik deliciler ile bunlara ait ataşmanlar YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
5-8 Diğer sanayi makinaları: Yukarıda açıkça belirtilmeyen metal, taş, mermer, cam, plastik ve benzeri hammadde ve yarı mamülleri işlemeye mahsus cihaz, alet ve ekipmanlar YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
6- ENERJİ VE ISI TRANSFERİ MOTOR, CİHAZ VE ALETLERİ
6-1 İçten yanmalı motorlar YIL 2
6-2 Gaz ve buhar türbinleri, buhar motorları YIL 2
6-3 Brülör ve kazanlar YIL 2
6-3.1 Gaz, sıvı ve çift yakıtlı brülörler YIL 2
6-3.2 Kazanlar, boyler ve benzeri ısı eşanjörleri YIL 2
6-3.3 Kat kaloriferi kazanı YIL 2
6-3.4 Kombi YIL 2
6-3.5 Elektrikli katı, sıvı gaz yakıtlı sobalar ile ısıtıcılar ve benzerleri YIL 2
6-4 Isı pompaları YIL 2
6-5 Termal güç santralleri dahil enerji santralleri YIL 2
6-6 Radyan ısıtma sistemleri YIL 2
6-7 Konveksiyonlu ısı sistemleri YIL 2
6-8 Güneş enerjisi ısıtma, aydınlatma ve benzeri sistemleri YIL 2
6-9 Kalorifer radyatörleri ve apareyleri YIL 2
7- ELEKTRİKLİ ALET CİHAZLAR VE EKİPMANLARI
7-1 Döner makinalar YIL 2
7-1.1 Jeneratörler ve benzeri elektrojen grupları ve rotatif elektrik konvertörleri YIL 2
7-1.2 Elektrik motorları YIL 2
7-2 Transformatörler YIL 2
7-3 Redresörler YIL 2
7-4 Akümülatörler YIL 2
7-5 Şalt cihazları, kontaktörler ve benzerleri YIL 2
7-6 Kesintisiz güç kaynakları YIL 2
7-7 Elektrikli panolar ve benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri YIL 2
8- ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8-1 Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar, kuranportörlü ve nümerik telekomünikasyon cihazları YIL 2
8-1.1 Telefon santralları YIL 2
8-1.2 Telli telefon cihazları YIL 2
8-1.3 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları YIL 2
8-1.4 Alıcısı bulunan verici portatif (Celluar) telsiz telefon cihazları YIL 2
8-1.5 Alıcısı bulunan verici araç (Celluar) telsiz telefon cihazları YIL 2
8-1.6 Portatif uydu telsiz telefon cihazları YIL 2
8-1.7 Telefon test cihazı, telefonla uzaktan kumanda cihazı, arayan numarayı gösteren cihazlar ve benzerleri YIL 2
8-1.8 Şarj cihazları, bataryalar ve benzerleri YIL 2
8-1.9 Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri YIL 2
8-2 Teleks, telefaks, teletekst, data modem ve data terminal ara birim cihazları, network yan bişleşenleri, interaktif tele kontrol cihazları ve benzeri veri iletişim sistemleri YIL 2
8-3 Telsizler YIL 2
8-3.1 Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınlarını alıcı cihazlar YIL 2
8-4 Çağrı cihazı YIL 2
8-5 Bağımsız veya bir başka ürün üzerine monte edilmiş her türlü radyolar YIL 2
8-6 Taşınabilir olanlar dahil kasetçalar, CD çalarlar müzik setleri ve benzerleri YIL 2
8-7 Bağımsız veya bir başka cihaz üzerine monte edilmiş her türlü televizyonlar YIL 2
8-8 Her türlü televizyon ve bilgisayar resim tüpü YIL 2
8-9 Videolar, DVD, VCD ve benzeri cihazlar ile ev sinema ürünleri YIL 2
8-10 Data ve video projeksiyon cihazı YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 5.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
8-11 Her türlü televizyon ve bilgisayara bağlanabilen oyun cihazları YIL 2
8-12 Kumanda aletleri YIL 2
8-13 Dijital ses kaydediciler dahil her türlü ses ve görüntü kayıt sistemleri YIL 2
8-14 Amplifikatör, Equalizer, ses mikser cihazları ve benzerleri YIL 2
8-15 Mikrofon, megafonlar, hoparlör, kulaklıklar ve benzerleri YIL 2
8-16 Merkezi anons sistemleri YIL 2
8-17 Uydu anten sistemleri YIL 2
8-17.1 Uydu alıcıları YIL 2
8-17.2 Antenler YIL 2
8-18 Elektronik optik alet ve cihazlar YIL 2
8-18.1 Her türlü kameralar YIL 2
8-18.2 Fotoğraf makinaları YIL 2
8-18.3 Mikroskoplar YIL 2
8-18.4 Her türlü dürbün ve amatör teleskoplar YIL 2
8-18.5 Sinema film makinaları YIL 2
8-18.6 Fotokopi makinaları  YIL veya ÇEKİM ADEDİ DAKİKADA BASKI HIZI YIL VEYA ÇEKİM ADEDİ OLARAK GARANTİ SÜRESİ
1-25 2 YIL VEYA 60.000 ÇEKİM
26-65 2 YIL VEYA 200.000 ÇEKİM
66 ve üzeri 2 YIL VEYA 300.000 ÇEKİM
8-18.7 Teksir, ozalit, plan-kopya ve benzeri makinalar YIL 2
8-18.8 Topografya ve fotogrametri cihazları YIL 2
8-18.9 Tepegöz ve slayt makinaları YIL 2
8-19 Fotoğraf baskı ve banyo makinaları YIL 2
8-20 Bilgisayar sistemleri ve çevre birimleri YIL 2
8-20.1 Otomatik bilgi işlem makinaları ile bunlara ait birimler; manyetik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar ile merkezi işletim ünitesi (CPU), printer, klavye YIL 2
8-20.2 Scaner, Plotter, mouse, hard disk, modem ve benzerleri YIL 2
8-20.3 Digitizer, ışıklı kalem, el/araç terminali ve bunlara ait yazıcılar ile barkod yazıcıları YIL 2
8-20.4 Manyetik teyp birimi ve benzerleri YIL 2
8-20.5 Manyetik kod ve optik okuyucular ve benzerleri YIL 2
8-20.6 Anakart, ses kartları, televizyon, oyun, radyo kartları ve bilgi işlem cihazlarında kullanılan benzeri kartlar YIL 2
8-20.7 Birleşik olsun yada olmasın CD ve DVD okuyucuları ve yazıcıları YIL 2
8-20.8 T.V., bilgisayar ve benzerlerinde kullanılan arabirim cihazları YIL 2
8-20.9 Monitör YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 5.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
8-21 Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları YIL 2
8-22 Güvenlik sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan cihazlar ve benzerleri YIL 2
8-22.1 Güvenlik sistemlerinde kullanılan video kayıt cihazları YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 5.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
8-22.2 Güvenlik sistemlerinde kullanılan monitörler ve kameralar YIL 2
8-23 Frekans bozucular, bastırıcılar ve kripto cihazları YIL 2
8-24 GSM ağ (Network) engelleyicisi YIL 2
8-25 Ev içi dinleme ve izleme cihazları YIL 2
8-26 Dedektörler YIL 2
8-27 Işıklı, sesli ikaz ve yönlendirme sistemleri YIL 2
8-28 GPS ve benzeri uydu yardımıyla konum belirleme cihazları YIL 2
8-29 Görüntülü, sesli-görüntülü kapı, telefon ve aksesuarları YIL 2
9- KARAYOLU TAŞITLARI
9-1 Çekici, kamyon, otobüs YIL veya Km. 2 YIL veya 200.000 Km. Hangisi önce dolarsa
9-2 Kamyonet, minibüs, midibüs, YIL veya Km. 2 YIL veya 100.000 Km. Hangisi önce dolarsa
9-3 Otomobiller YIL veya Km. 2 YIL veya 60.000 Km. Hangisi önce dolarsa
9-4 Traktörler YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
9-5 Römorklar YIL 2
9-6 Motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler YIL 2
9-7 Motosikletler, mopetler, triporterler, skuterler ve benzerleri YIL veya Km. 2 YIL veya 30.000 Km. Hangisi önce dolarsa
9-8 Bisikletler YIL 2
9-9 Her türlü taşıt ve makinalar için iç ve dış lastikler YIL veya DİŞ DERİNLİĞİ 2 YIL veya 1.6mm Hangisi önce dolarsa
9-10 Özel amaçlı taşıtlar YIL 2
9-10.1 Çekiciler (Kurtarıcılar) YIL 2
9-10.2 İtfaiye araçları YIL 2
9-10.3 Ambulans YIL 2
9-10.4 Çöp temizlik araçları ve vidanjörler YIL 2
9-10.5 Arazi motorsikletleri YIL 2
9-10.6 Karla mücadele araçları ve kar motosikletleri YIL 2
9-10.7 Karavanlar YIL 2
9-10.8 Bedensel özürlüler için araçlar YIL 2
9-10.9 Özel amaçlı taşıtlara ait üst yapı ekipmanları YIL 2
9-11 Karayolu taşıtları için elektrikli, elektronik ve mekanik alet ve cihazları YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.1 Komple fren sistemi YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.2 Komple direksiyon sistemi YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.3 Cam silecek motor ve mekanizması YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.4 Aks ve dingiller YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.5 Süspansiyon sistemi YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.6 Farlar YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.7 Gösterge tablosu ve göstergeler YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.8 Merkezi kilit YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GRUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.9 Emniyet kemeri ve bağlantıları YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.10 Güvenlik camları YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.11 Egzoz susturucu ve boruları YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.12 Şarj dinamosu (Oto alternatörü) YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.13 Marş motoru YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.14 Jant YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.15 Katalitik konvertör YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.16 Rot, rotil YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.17 Amortisör YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.18 Otomobil komple kornaları YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.19 Rulmanlar hariç debriyaj baskı disk ve setleri YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.20 Motor gücünü arttırıcı cihazlar YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.21 Hidrolik silindirler YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.22 Tork konvertör YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.23 Şanzuman YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.24 Diferansiyel YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.25 Radyatör YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.26 Oto kaloriferi YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-11.27 Oto klimaları YIL veya KM. 2 YIL veya KULLANILACAĞI ARAÇ GURUBU İÇİN BELİRLENEN KM.
9-12 LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri ve benzerleri YIL 2
9-13 Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları YIL 2
9-14 Manyetik aparatlar vb. yakıt tasarruf cihazları YIL 2
10- DENİZ MOTOSİKLETİ DAHİL DENİZ VE HAVA TAŞITLARI: YIL 2
11- İNSAN VE YÜK TAŞIMA MAKİNE VE ALETLERİ
11-1 Kaldırma ekipmanları YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
11-1.1 Liftler, forkliftler YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
11-1.2 Vinçler YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
11-1.3 Asansörler YIL 2
11-1.4 Yürüyen-merdiven ve platformlar YIL 2
11-1.5 Krikolar YIL 2
11-2 Endüstriyel kamyonlar ve treyler, semitreyler, dorse, karoser, konteyner ve benzerleri YIL 2
11-3 İnşaat, tesviye ve kazı makinaları YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
11-3.1 Kendinden hareketli buldozerler, greyderler, dozer, loder, skreyper, silindir, toprak tesviyesine mahsus makinalar, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar, yol silindirleri, asfalt plenti, beton pompası, şap makinesi ve benzeri hafriyat ve inşaat makinaları ile yoldışı kaya kamyonu YIL veya KULLANIM SAATİ 2 YIL veya 3.000 SAAT Hangisi önce dolarsa
11-4 Puset ve benzeri çocuk arabaları YIL 2
12- GIDA, SÜT, İÇKİ SANAYİ MAKİNALARI VE BENZERLERİ YIL 2
13- AMBALAJ SANAYİ MAKİNALARI VE BENZERLERİ
13-1 Etiketleme makinaları YIL 2
13-2 İşaretleme, markalama ve kodlama makinaları YIL 2
13-3 Daldırma, damgalama ve kapatma makinaları YIL 2
13-4 Kağıt katlama ve kesme makinaları YIL 2
13-5 Zımba YIL 2
14- TEKSTİL SANAYİ
14- 1 Tekstil makinaları YIL 2
14- 1.1 İplik makinaları YIL 2
14- 1.2 İplik bükme ve tekstüre makinaları YIL 2
14- 1.3 Sentetik ve rejenere liflerin imalinde kullanılan makinalar v.b. YIL 2
14-2 Çözgü makinaları YIL 2
14-3 Dokuma tezgahları YIL 2
14-4 Dokuma makinaları YIL 2
14-5 Evlerde kullanılan örgü makinaları dahil trikotaj makinaları YIL 2
14-6 Tekstil terbiye makinaları YIL 2
14-7 Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar YIL 2
14-8 Evlerde kullanılan dikiş makinaları dahil konfeksiyon makinaları YIL 2
14-9 Yaylı ve sünger yataklar (Bazalı ve bazasız) YIL 2
14-10 Halı,kilim ve benzeri tekstil yer döşemeleri YIL 2
15- DERİ VE KÜRK İŞLEME MAKİNALARI YIL 2
16- EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ GAZLI ALET VE CİHAZLAR
16-1 Buzdolapları YIL 2
16-2 Derin dondurucular YIL 2
16-3 Mini barlar YIL 2
16-4 Soğutucu cihazlar YIL 2
16-5 Su sebilleri YIL 2
16-6 Bulaşık makinaları YIL 2
16-7 Çamaşır makinaları, çamaşır kurutma makinaları YIL 2
16-8 Elektrikli ve gazlı fırın YIL 2
16-9 Ocak ve fırınlı ocak YIL 2
16-10 Mikrodalga fırınlar YIL 2
16-11 Mikser, blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinası, mutfak robotu, meyve ve sebze presi ve benzeri besin hazırlayıcılar ile ekmek kızartma, tost, ızgara, fritöz makinası ve benzeri mutfak gereçleri YIL 2
16-12 Elektrik süpürgeleri YIL 2
16-13 Merkezi yerleştirilmiş elektrik süpürgesi YIL 2
16-14 Halı yıkama makineleri YIL 2
16-15 Elektrikli ve gazlı termosifon YIL 2
16-16 LPG, doğalgaz, elektrik ve benzeri yakıtlar ile çalışabilen şofbenler YIL 2
16-17 Elektrikli, yağlı radyatörler YIL 2
16-18 Elektrikli ütü makinaları YIL 2
16-19 El ütüleri YIL 2
16-20 Çöp öğütücüler YIL 2
16-21 Elektrikli battaniye v.b. YIL 2
16-22 Ani su ısıtıcıları YIL 2
16-23 Elektrikli diş fırçası ve epilasyon aleti, el ve saç kurutma makinaları, elektrikli traş makinaları ve benzeri vücut temizlik ve bakım aletleri YIL 2
16-24 Hidromasaj sistemleri, elektronik klozet kapakları ve benzeri elektronik ve elektro- mekanik banyo ve tuvalet ürünleri YIL 2
16-25 Acil durum lambası ve benzerleri YIL 2
16-26 Elektrikli alet ve cihazların motorlu taşıtlarda kullanılan benzerleri YIL 2
16-27 Elektrikli alet ve cihazların sanayi tipi olanları YIL 2
16-28 Elektrikli alet ve cihazların batarya ile kullanılabilenleri YIL 2
17- TARIM VE HAYVANCILIK ALET VE MAKİNALARI
17-1 Ekim, dikim ve gübreleme makinaları YIL 2
17-2 Biçerdöverler, hasat ve harman alet- makinaları YIL 2
17-3 Hayvancılık makina ve ekipmanları YIL 2
17-4 Tarımsal mücadele ekipmanları YIL 2
17-5 Pulluk, çapa, kültüvatör ve benzeri toprak işleme alet ve makinaları YIL 2
17-6 Çim biçme makinaları YIL 2
17-7 Çalı budama makinası, zincirli testere, ağaç kesme ve benzerleri YIL 2
18- MATBAA MAKİNALARI YIL 2
19- SANAYİ VE EV TİPİ MUTFAK EŞYALARI
19-1 Tencere, tava, çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak takımı v.b. YIL 2
19-2 Düdüklü tencereler YIL 2
20- SERAMİK SANAYİ
20-1 Her türlü malzemeden yapılmış lavabo, küvet, klozet, duş teknesi ve benzerleri YIL 2
21- ÖLÇME, TEST ALET VE CİHAZLARI
21-1 Uzunluk ve boyut ölçü aletleri (Metre, şerit, kumpas, mikrometre ve mercekli ölçme mikroskobu) YIL 2
21-2 Hacim, kütle, yoğunluk mastarları, cetvelleri ve viskozite ölçüm aletleri (Havagazı sayacı, doğalgaz sayacı, hidrometre, su sayacı, elektrik sayaçları, basküller, PH metre v.b.) YIL 2
21-3 Zaman, hız, ivme ve açısal hız ölçüm aletleri (Saat, takometre, v.b.) YIL 2
21-4 Akışkanlık ölçü aletleri ve ekipmanları (Flowmetre v.b.) YIL 2
21-5 Akustik ve ölçüm aletleri (Ses seviyesi ölçüm aletleri, desibelmetre v.b. ) YIL 2
21-6 Titreşim ve darbe ölçüm aletleri YIL 2
21-7 Optik ölçüm aletleri (Spektroskoplar, jeodedit aletleri v.b.) YIL 2
21-8 Sıcaklık ölçüm aletleri (Termometreler, kalorimetre termometreleri, klinik termometreler, termokupullar, termostatlar) YIL 2
21-9 Elektriksel ve manyetik büyüklük ölçü aletleri (Ampermetre, voltmetre, birleşik multimetre, sayaçlar, köprüler v.b.) YIL 2
21-10 Radyasyon ölçüm aletleri (Dozimetre, doz hızı ölçerler v.b.) YIL 2
21-11 Basınç ve benzeri ölçü aletleri (Barometre, Manometre, Vakummetre v.b.) YIL 2
22- OYUN, SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKİNELER YIL 2
23- MÜZİK ENSTRÜMANLARI YIL 2
24- BÜRO, MUHASEBE MAKİNELERİ
24-1 Yazar kasalar ve POS terminalleri YIL 2
24-2 Hesap makineleri, data banklar, elektronik sözlükler ve benzerleri YIL 2
24-3 Yazı makineleri ve benzerleri YIL 2
24-4 Para sayma makineleri YIL 2
24-5 Para kasaları YIL 2
24-6 Evrak imha, laminasyon, ciltleme makinaları ve benzerleri YIL 2
25- HERTÜRLÜ METAL, AHŞAP, PVC V.B. MALZEMELİ MOBİLYA YIL 2
26- HERTÜRLÜ METAL, AHŞAP, PVC V.B. MALZEMELİ KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ YIL 2
26-1 Her türlü mekanik ve elektronik kapı kilitleri ile kapı açma ve kapama sistemleri YIL 2
27- PLASTİK SANAYİ (Şişme yatak, bot, cankurtaran yelekleri ve benzeri) YIL 2
28- OTOMOTİV SANAYİ SERVİS HİZMETLERİ CİHAZ VE EKİPMANLARI
28-1 Elektrikli breyiz YIL 2
28-2 Parça yıkama makinası YIL 2
28-3 Avans tabancası YIL 2
28-4 Buji temizleme ve kontrol cihazları YIL 2
28-5 Akü şarj cihazı YIL 2
28-6 Far ayar cihazı YIL 2
28-7 Buharlı yıkama cihazı YIL 2
28-8 Hidrolik pres YIL 2
28-9 Motor yıkama cihazı YIL 2
28-10 Gaz analiz cihazı YIL 2
28-11 Ön düzen ayar cihazı YIL 2
28-12 Sabit balans YIL 2
28-13 Seyyar balans YIL 2
28-14 Klima gaz dolum cihazları YIL 2
28-15 Şasi doğrultma cihazları YIL 2
28-16 Zımpara makinesi YIL 2
28-17 Polisaj makinesi YIL 2
28-18 Zımpara toz emici YIL 2
28-19 Boya tabancası YIL 2
28-20 Boya fırını YIL 2
28-21 Zımpara motoru (Tezgah üstü) YIL 2
28-22 Akü test cihazı YIL 2
28-23 Enjektör test ve temizleme cihazı YIL 2
28-24 Yakıt tüketimi ölçme cihazı YIL 2
28-25 Fren hidrolik test cihazı YIL 2
28-26 Fren test cihazı YIL 2
28-27 Fren havası alma cihazı YIL 2
28-28 Güç test cihazı YIL 2
28-29 Avuç taşlama YIL 2
28-30 Infrared panel kurutucu YIL 2
28-31 Sıcak hava üfleyicisi YIL 2
28-32 Boya mikser sistemi YIL 2
28-33 Sıcak sulu yıkama YIL 2
28-34 Sabit hava saati YIL 2
28-35 Gaz kaçak dedektörü YIL 2
28-36 Termik kesici YIL 2
28-37 Havalı somun sıkma makinesi YIL 2
28-38 Kompresör YIL 2
28-39 Vakummetre YIL 2
28-40 Lift YIL 2
28-41 Akü hidrometresi YIL 2
28-42 Antifriz hidrometresi YIL 2
28-43 Yağ emme ve basma ekipmanları YIL 2
28-44 Kriko YIL 2
28-45 Komparatör takımı YIL 2
28-46 Motor test cihazı YIL 2
28-47 Ön düzen lifti YIL 2
28-48 Oksiasetilen kaynak YIL 2
28-49 Gazaltı (Argon) kaynak makinesi YIL 2
28-50 Punto kaynak makinesi YIL 2
28-51 Punto kaynak sökücü YIL 2
28-52 Pnömatik saç testeresi YIL 2
28-53 Takograf test cihazı YIL 2
28-54 Yukarıda ifade edilmeyen ancak otomotiv sektöründe kullanılan tüm test alet ve cihazlar YIL 2
29- EĞİTİM AMAÇLI ALET, CİHAZ VE SİSTEMLER:
29-1 Hidrolik, pnömatik, mekanik, elektromekanik, elektrik ve elektronik ve benzeri eğitim setleri ile eğitim amaçlı laboratuvar sistemleri ve benzerleri YIL 2