G Uygunluk Belgesi İçin Gerekli Evraklar

G Uygunluk Belgesi İçin Gerekli Evraklar

G Uygunluk Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 

  • Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi’ni kurmuş ve etkin bir şekilde yürütüyor olmanız,

 

  • Gerekli doğrulama işlemleri ve deneylerin yapılmasına imkan verecek tesisat, ekipman ve personel bulundurmanız; şayet kendi laboratuvarınız yoksa bu şartı yerine getirmek için, gerekli nitelik ve ekipmana sahip bir ya da birden fazla kişi veya kuruluş ile taşeronluk anlaşması imzalamış olmanız,

 

  • Üretim kontrolü organizasyonundaki görev ve sorumlulukları belirlemeniz ve bir üretim kontrolü sorumlusu (yönetim temsilcisi) atamanız,

 

  • Standardın gerekleri doğrultusunda uygulayacağınız Fabrika Üretim Kontrolünü tanımlayan yazılı dokümanları (Teknik Dosya, Kalite El Kitabı, prosedür, talimat, vs.) hazırlamanız ve bunları sürekli güncellemeniz

Gereklidir.