Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÖNETMELİK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/6/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1 Diş Hekimliği Fakültesinde bir dersin başarı notu yıl içi notunun % 50si ile yıl sonu ya da bütünleme sınav notunun % 50si alınarak hesaplanır. Yıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı % 50si olacak şekilde; ara sınav, laboratuar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, ödev, bitirme ödevi gibi yıl içi etkinliklerin dönem içi katılma yüzdeleri ilgili Anabilim Kurulu tarafından belirlenerek Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğüne bildirilir ve eğitim-öğretim yılı başlangıcının ilk dört haftasında Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir."
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.