Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK 18 Şubat 2011
B.02.0.PPG.0.12-305-1889
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Şubat 2011 tarihinde Suudi Arabistan\a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ\ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ\ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—–
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI 18 Şubat 2011
B.01.0.KKB.01-06-80-141
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 18/2/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1889 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Şubat 2011 tarihinde Suudi Arabistan\a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ\ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ\ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI