Elektromanyetik Uyumluluk Nedir

Elektromanyetik Uyumluluk Nedir

EMC Nedir? Elektromanyetik Uyumluluk Ne Demektir?

EMC (ElectroMagnetic Compatibility), cihaz veya sistemlerin karşılıklı olarak yaydıkları elektromanyetik etkiye dayanma özelliğidir. Elektrikli veya elektronik cihazlar, çalışmaları sırasında ürettikleri ve çevreye yaydıkları elektromanyetik gürültü veya darbelerle , diğer elektrikli veya elektronik Cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir. Bununla birlikte herhangi bir elektrikli cihaz, çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı bağışıklık sistemine sahip olmalıdır. Bu iki temel gereksinim birbirini tamamlayan unsurlardır ve cihazlar bu unsurlara uyumlu olmak zorundadır. Uluslararası Elektroteknik Sözlüğü IEV 161-01-07 ´ye göre EMC, bir cihaz veya sistemin kendi elektromanyetik ortamında kabul edilebilir değerlerin dışında kalan elektromanyetik parazitlere yol açmadan ve bunlardan etkilenmeden, işlevini uygun biçimde yerine getirebilme yeteneğidir. Cihaz veya sistemler her zaman elektromanyetik parazitlere maruz kalmaktadır ve her elektrikli cihaz , az veya çok bir elektromanyetik parazit üretecidir.Söz konusu parazitlerin temelinde yatan neden akım veya gerilimdeki ani değişimlerdir. Bu parazitler , teller veya kablolar üzerinden iletim yoluyla veya elektromanyetik dalgalar biçiminde ışımayla yayılabilirler. Son yıllarda ortaya çıkan bazı eğilimler sayesinde EMC her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir: 

Ürünlerin AB ülkelerinde ve ülkemizde piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir