Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi

Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi

 

EMU-TSE-EMC Markası, belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, TSE-ÜBM tarafından ilgili EMU/EMC standardlarına uygunluğunun doğrulandığını gösteren ve aktedilen sözleşme ile TSE Elektromanyetik Uyumluluk Markası kullanma hakkı verilen ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi üç yıl olan belge olup, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilen monogramdır.

CB Deney Belgesi, ilgili deney raporu ile birlikte geçerlidir.