Elektriksel Güvenlik Testleri

Elektriksel Güvenlik Testleri

Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD)

Elektriksel Güvenlik Test Laboratuvarı Gerçekleştirdiğimiz Testler

 • Etiket Dayanıklılığı
 • Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi
 • Giriş Gücü ve Akımı
 • Isınma
 • Kaçak Akım
 • Elektrik Dayanımı
 • Neme dayanıklılık
 • Olağandışı Çalışma testi
 • Yapısal test
 • Deşarj Testi
 • Çekme Testi
 • Topraklama
 • İzolasyon
 • Bilye basınç testi
 • Kızaran Tel testi
 • Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Testi


Test Standartları

73/23/AT : Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD)
EN 60335-1 (TS 2000) : Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 : Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 : Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
EN 61010-1(TS 2418) : Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri – Bölüm 1: Genel Özellikler
EN 60204-1 (TS 10316) : Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik teçhizatı – Bölüm 1: Genel kurallar
EN 60034-1 (TS 3205) : Döner elektrik makinaları – Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans
EN 60601-1 (TS 4535) : Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları