YANGIN NEDİR TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VE CANLI ALEVLİ YANGIN TATBİKATI

AMAÇ:

İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine  karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemektir. AŞAN DANIŞMANLIK TİC LTD ŞTİ olarak en güvenilir şekilde icra edilerek eğitimler sonunda katılımcı personele TÜV onaylı sertifika vermektedir.

 

Temel Yangın Eğitimi, başta Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (09.09.2009) ve daha sonra  NFPA (National Fire Protection Association) standartlarını kendine referans olarak kabul eder. NFPA  standartları ilke olarak yangın güvenliğini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren her türlü konunun tasarımını, uygulamasını, malzeme ve sistem kalite standartlarını bakım ve işletme eğitim kurallarını içerir.

 

Yaklaşık 300 NFPA standardı mevcut olup  her standart 4 yılda bir yenilenmektedir. Ayrıca yine eğitimlerimiz kendi uzmanlık alanında deneyimli yurt içi ve yurtdışı sertifikalara sahip uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.

 

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

 

Yanma oluşumunda oksijenin rolü
Yanmanın çeşitleri
Yanmanın ürünler
Yangın nedir?
Yanmanın tarifi
Yangının oluşum safhaları
Yangının sınıfları
LPG  ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri
Yangının çıkış sebepleri
Yangının etkenleri
Yangın türleri
Bina yangın ekipleri ve görevleri
Yangın söndürme maddeleri
Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
Yangın  anında hareket tarzı
Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
Acil eylem planları
Yangın tatbikat ve kaza raporları senaryolar
Yangının çevresel etkileri
Yangından korunma giysileri ve teçhizatları
UYGULAMALI CANLI ALEVLİ TATBİKAT

Uygulamalı eğitimlerimiz  canlı alevli tatbikat olarak  Amerika’ dan ithal Yangın Simülasyon cihazı ile yapılacaktır. Bahse konu simülasyon cihazımız LPG  gazı ile çalışmakta ve uzaktan kumanda sistemi ile eğitilen personelin alevle ilişkisi el kontrol ünitesi ekranında kontrollü olarak izlenmekte ve sisteme ait yangın söndürme cihazları ile alevin söndürülmesi, yangına yaklaşma ve alev fobisi yenme eğitimleri icra edilmektedir. Çevreye hiçbir olumsuz etkisi olmayan simülasyon cihazımızla eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcılara  TÜV onaylı sertifikalarımız verilmektedir.

 

İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARDLAR

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
National Fire Protection Association (NFPA) Standardı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Sivil Savunma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
Not  : Teorik eğitimlerimiz  powerpoint sunusu olarak dershane ortamında verilmekte ve konularla ilgili  filmler ile  öğretilen konular  eğitime katılanların öğrendikleri ile uygulamalı olarak yapılan canlı alevli tatbikatlarla pekiştirilmektedir.

 

Eğitim şirketiniz  tesislerinde yapılacak olup, nazari eğitimin verilmesi için ihtiyaç duyulan dershane ortamının ve barkovizyon sisteminin tarafınızca hazırlanması ve simülasyon  cihazımızın kullanılması için  düz  yüzeyli (tercihen beton  satıh) açık alan olması tercih sebebidir.

 

Eğitim Süresi toplam 6 saattir.

Grup eğitim ücreti (20 kişiye kadar)            1600 TL +KDV

İlave Kişi Başı Eğitim (Sertifika) Ücreti         100 TL + KDV

www.aşandanismanlik.com

Dökümanlar

katalogs-884-2 YANGIN EĞİTİMİ NEDEN ZORUNLU OLMALI

katalogs-884-1 YANGIN NEDİR

katalogs-884-2 YANGIN SINIFLARI 7

katalogs-884-5 yangın sınıflarına göre kullanılması gereken söndürücüler 6

katalogs-884-3 Yangın nedenleri

katalogs-884-4 yangında dikkat edilmesi erekenler 3

katalogs-884-1 YANGIN NEDİR

katalogs-884-5 yangın sınıflarına göre kullanılması gereken söndürücüler 6

katalogs-884-1 YANGIN NEDİR

katalogs-884-YANGIN GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

katalogs-884-MEVZUAT – BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

katalogs-884-8 yangın eğitimi içerik

katalogs-884-7-B -YANG..

katalogs-884-7 yangın EĞİTİMLERİ 2

katalogs-884-6 Yangın emniyeti için ne yapılmalıdır 4