İlk Yardım Eğitimi

Eğitimlerimiz; konularında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından 15’şer kişilik gruplar halinde interaktif eğitim teknikleri kullanılarak bilgisayar destekli projektör ve insan maketleri üzerinde verilmektedir. Eğitim öncesi yapılan bir ön test ve sonunda yapılan bir son test ile eğitim süresince nelerin öğrenildiği konusunda katılımcıların kendi objektif gözlemlerini yapmaları sağlanmakta ve bu sınavlar pratik sınav soruları ve uygulamaları ile pekiştirilmektedir.

İlk yardım eğitimlerine: şirketler, fabrikalar, atölyeler, okullar, sürücü kursları, dernekler, vakıflar, belediyeler, kamu kuruluşları, üniversiteler, aileler ve ilkyardımı öğrenmek isteyen tüm birey ve tüm kuruluşlar katılabilirler. Bu eğitimleri Eğitim Merkezimizde verilebildiğimiz gibi iş kaybının önüne geçilmesi amacıyla, uygun gördüğünüz günlerde ve saatlerde kendi iş yerlerinizde araç ve eğitim materyallerimizi kullanarak vermekteyiz.

İlk Yardım Eğitim Programı

Sizlere eğitimi, uluslararası standartlarda toplam 16 saatlik “Temel İlkyardım Eğitimi” ve 40 saatlik “Standart İlk yardım Eğitimi” olmak üzere 2 çeşit bakanlık Sertifikalı  Eğitim programı sunmaktayız. Bakanlıkça zorunlu tutulan temel ilkyardım eğitimi;

A. Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi; (İlkyardım Yönetmeliğine göre)
Eğitim Süresi : 16 Saat
2 Gün 8’er saat veya 4-5 Gün 3-4’er saat

B. Standart Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi programı;
Eğitim Süresi : 40 Saat
5 Gün 8’er saat veya 10 Gün 4’er saat

C. Toplu Bilgilendirme Eğitimleri
Kalabalık sınıflara 4 – 8 saat süreli eğitim verilir. Katılımcılara katılım belgesi verilir.

D. Güncelleme Eğitimi
Eğitimden 1 yıl sonra 3 saat süreli ücretsiz hatırlatma ve güncelleme eğitimi verilmektedir.

Eğitimlerimizin tamamında ilkyardım sertifikası verilmektedir. 50 Kişiye kadar olan gruplarda özel indirimler yapılmaktadır. İlkyardım Eğitim Merkezimizdeki eğitimler ilkyardım eğitmenleri tarafından verilmektedir. İlkyardım Eğitimi; İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin Şubelerimizde yerinde veya firmanızda yapılmaktadır.

Dökümanlar

katalogs-514-18 İLK YARDIM ÇANTASI
katalogs-514-17 ACİL İLK YARDIM NUMARALARI
katalogs-514-16 HAVALE-KANŞEKERİ DURUMLARINDA İLK YARDIM
katalogs-514-15 BOĞULMALARDA İLK YARDIM
katalogs-514-14 HASTA VE YARALI TAŞIMADA GENEL BİLGİLER
katalogs-514-13 GÖZE KULAĞA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM
katalogs-514-12 ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM
katalogs-514-11 HAYVAN ISIRMALARI VE BÖCEK SOKMALARINDA İLK YARDIM
katalogs-514-10 YARALANMALARDA İLK YARDIM
katalogs-514-1 İLK YARDIM GENEL BİLGİLER
katalogs-514-2 BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA
katalogs-514-4 KANAMALARDA İLK YARDIM
katalogs-514-3 SOLUNUM YOLU TIKANIKLIKLARINDA
katalogs-514-5 YANIKLARDA İLK YARDIM
katalogs-514-6 DONMALARDA İLK YARDIM
katalogs-514-7 KIRIKLARDA İLK YARDIM
katalogs-514-8 BURKULMALARDA İLK YARDIM
katalogs-514-9 ÇIKIKLARDA İLK YARDIM