Eco-Label (Eko-Etiket) Sertifikası Ücreti Nedir?

Eco-Label (Eko-Etiket) Sertifikası Ücreti Nedir?

Başvuru ücreti 200 ila 1.200 Euro arasında değişirken, yıllık ücret 1.500 Euro’ya kadar çıkabiliyor. Ancak KOBİ’ler ve gelişmekte olan ülkelerdeki işletmeciler için başvuru ücreti 600 Euro’yu, mikro işletmeler için ise, 350 Euro’yu aşmıyor. Yetkili kurum, etiket verildikten sonra, ürünlerin eko-etiket şartlarını karşılayıp karşılamadığını düzenli olarak denetliyor.

 

 

Başvuru ücreti

Yıllık ücret

Büyük firma

€ 200 – €1200

maks. € 1500

KOBİ veya GÜ*

€ 200 – € 600

maks. € 750

Mikro KOBİ

€ 200 – € 350

maks. € 350

EMAS/ISO14001

 -20% (200'den aşağı olamaz)

maks. ?

 GÜ: Gelişmekte olan ülkelerden yapılan başvurular.