Eco-Label (Eko-Etiket) Sertifikası Nasıl Alınır?

Eco-Label (Eko-Etiket) Sertifikası Nasıl Alınır?

Başvuru İşlemleri

Ürünler kısmında belirtilen ürünleri üreten ya da satan tüm Avrupa veya Avrupa dışı firmalar Avrupa Birliği Eko-Etiketine başvuruda bulunabilirler. Bir ürün için yapılacak Eko-Etiket başvurusu için:

  • Ürün tek bir Üye Devlet menşeliyse başvuru, o üye Devletin yetkili kurumuna sunulmalıdır,
  • Ürün aynı şekilde birden fazla üye Devlet menşeliyse başvuru, bu üye Devletlerden herhangi birindeki yetkili kuruma sunulmalıdır. Bu durumda, başvuru yapılan yetkili kurum başvuruyu değerlendirirken, söz konusu diğer üye Devletlerdeki yetkili kurumlara danışır,
  • Ürün AB dışındaki bir ülke menşeliyse başvuru, ürünün piyasaya sürüleceği üye Devletlerden herhangi birindeki yetkili kuruma yapılabilir.

Avrupa Birliği Eko-Etiketinin verilme kararı, başvuruyu alan yetkili kurum tarafından;

  • Ürünün ilgili kıstaslara uygunluğu doğrulandıktan,
  • Başvurunun değerlendirme ve doğrulama gereksinimlerine uygunluğu teyit edildikten,
  • Yukarıda bahsedildiği gibi gerekirse yetkili kuruma danıştıktan sonra verilir.

Ulusal Yetkili Kurumlar, ürünlere ait teknik kıstasların doğruluğunu araştırırken EN 45000 serisi veya eşdeğer uluslararası standartlar kapsamında akredite edilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen test ve doğrulamaları kabul etmek zorundadırlar. Ürün testlerini yapan laboratuarların ISO 17025 veya eşdeğer bir sertifikaya sahip olması zorunludur. 

AB Eko-Etiket uygulamasının gelirleri, başvuruda alınan başvuru ücreti ve Eko-Etiketin kullanım süresince alınan yıllık kullanım ücretinden oluşur. Alınacak ücretlerin alt ve üst sınırları Avrupa Birliği Eko-Etiketleme Kurulu (ABEK) tarafından belirlenir.

İşletmelerinde ISO 14001 ve EMAS çevre yönetim sistemleri uygulayarak bunu belgelendirmiş olan üreticiler ile KOBİ’ler ve birden fazla ürün için başvuranlar için ücretlerde 20% oranında indirim uygulanmaktadır.

Kaynak: www.eko-etiket.org

Bağlı Hizmetler