Eco-Label (Eko-Etiket) Başvuru Prosedürü

Eco-Label (Eko-Etiket) Başvuru Prosedürü

Başvuru prosedürü: 

1. Adım: Önce ürünün AB Eko-etiket kapsamında olup olmadığı belirlenir. O ürün ya da ürün grubu için AB Eko-etiket kriterleri belirlenmiş olmalıdır. Avrupa Ekonomik Alanı’nda ürün ya da hizmet pazara süren üretici, ithalatçı, servis sağlayıcı, toptancı veya perakendeciler başvurabilir.

2. Adım: Ülke Yetkili otoritesi ile iletişim kurulur ve danışılır. Yetkili otoriteler, başvuru prosedürü boyunca gerekli teknik desteği sağlar. Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye’de yetkili otorite görevi yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili şubesi henüz resmi olarak başvuru kabul edememekte, başvurular bir AB Üye Devletinin yetkili otoritesine yönlendirilmektedir.

3. Adım: Başvuru iletilmesi Ecat adlı program aracılığıyla elektronik olarak yapılır. 

4.Adım: Ürün grubuna bağlı olarak ürünün Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlayan beyanlar, belgeler, test sonuçları v.b toplanır. Her ürün grubu için hazırlanan kullanıcı el kitapları, ne tür belgelerin toplanması gerektiğini açıklar.

5.Adım: Başvuru internet üzerinden iletilir. Ayrıca ilgili Ülke yetkili otoritesine bir dosya olarak değerlendirme için sunulur. Başvuruya eşlik edecek harç (ücret) ve yıllık ödemeler, ilgili yetkili otorite tarafından belirlenir. Yetkili otorite başvuruyu 3 ay içinde değerlendirmelidir. Bu süre içinde herhangi bir eksik tespit edilirse, firmaya iletilir ve 6 ay içinde tamamlaması beklenir. (6 ay içinde tamamlayamazsa o başvuru geçersiz kalır, bu durumda firma tekrar başvurmalıdır.)

6.Adım: Eko-etikete hak kazanılması.  Yetkili otorite, ürünün gerekli koşulları sağladığına kanaat getirirse firma ile Eko-Etiketin kullanımına ilişkin bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede firma, ürün ya da üretim sürecinde herhangi bir değişikliğe gittiği takdirde ilgili otoriteye bilgi vereceğini taahhüt eder. Harç yatırıldıktan sonra firma Eko-etiket logosunu kullanmaya hak kazanır. 

7.Adım:  Ürün eko-etiketli tüm ürünlerin yer aldığı E-katalogda yerini alır. Ürünü pazarlarken ve reklam yaparken logo kullanılabilir. Yalnız bu reklamlar yanıltıcı olmamalı, sadece ilgili ürüne dair olduğu açıkça belli olmalıdır.