D2 Belgesi – D2 Yetki Belgesi

D2 Belgesi – D2 Yetki Belgesi

D2 belgesi fiyatı 30684,00  TL dir.

1. D2 belgesi alabilmek için en az 75 koltuk kapasitesine sahip olunması şarttır.

2. Ticaret odası kayıtlı sermayesi en az 30.000 TL olmalıdır.

3. Varsa faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanlarını-logo veya amblemlerini bakanlığa bildirmeleri gerekmektedir.

4. Yetki belgesine asgari kapasiteyi tamamlayacak sayıda araç için yaş sınırı 10 dur. Yani asgari kapasite için 10 yaşından büyük araçlar yetki belgesine kaydedilemez. Asgari kapasiteyi bu şekilde 10 yaş altı araçlarla tamamladıktan sonra yaş sınırı aranmadan araç ilavesi yapılabilir. Yetki belgesine kayıt edilecek araçlar en az 10 koltuklu olmalıdır.

5. Kayıt edilecek araçlar mutlaka ticari yolcu nakli kayıtlı araçlar olmalıdır.

6. Faaliyette kullanacakları araçların üzerine varsa kısa unvanlarını en az bir yerine yazdırmaları mecburidir.

7. Araçların muayene tarihleri mutlaka geçerli olmalıdır.

8. Araçlarda kullanan şoförler mutlaka SRC 2 ve PSİKOTEKNİK belgelerine sahip olmalıdır.

9. D2 yetki belgesi sahipleri firma bünyesinde en az bir adet ODY 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadır.

D2 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Ticaret sicil gazeteleriniz. kuruluştan itibaren.
b) Faaliyet belgesi
c) Bütün ortakların sabıka kayıtları
d) En az 75 koltuk kapasitesini sağlayacak yolcu taşımaya mahsus minibüs veya otobüs.
e) Araçlar 10 yaşından büyük olmamalı
f) Vergi levhası fotokopisi
g) İş yeri merkez adrese ait kira kontratı
h) Ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
ı) İmza sirküleri aslı
i) Ruhsat fotokopileri
j) Bir adet ody-2 belgesine sahip personel
k) Taşıt kartı ve yetki belgesi başvuru formları
l) Taşıtlara ait “Zorunlu Kara yolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Kara yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçeleri