D1 Yetki Belgesi – D1 Belgesi

D1 Yetki Belgesi – D1 Belgesi

D1 Yetki Belgesi Nedir? D1 Yetki Belgesi Alma Şartları Nelerdir? D1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır? Kimler D1 Yetki Belgesi Almak Zorundadır? D1 Yetki belgesine kiralık açlar kayıt ettirilebilir mi?  Koltuk sayısı şartı nedir, şoför koltuğu dahil midir? D1 Yetki belgesi sermaye şartı nedir? Tüm sorularınıza cevap bulacağınız, bakanlık nezdinde sorumlu olduğunuz belgeye ait detayları inceleyeceğiniz yazımız aşağıdadır.

D1 Yetki Belgesi Nedir?

D1 Yetki belgesi otobüsle tarifeli olarak yolcu taşıyacak kişilerin Karayolları Taşıma yönetmelikleri kapsamında almakla yükümlü oldukları belgedir.

Kimler Yetki Belgesi Almak Zorundadır?

D1 Yetki Belgesi TİCARİ amaçla, tarifeli olarak, şehirlerarası yolcu taşıyacaklara verilir. Yani otobüsleriniz var ve yolcu taşımacılığı yapmak istiyorsunuz yapmanız gereken ruhsatlarınızın YÜK bölümünde YOLCU yazdığından emin olmak ve her bir ayrı otobüsünüz için en (şoförde dahil) 25 koltuğa sahip olmanız, toplamda ise (tüm otobüslerinizin) 150 koltuk sayısına erişmiş olması gereklidir. Yolcu sayılarınız yeterli ise 0212 855 58 98 den bizlere ulaşarak muayene, tonaj, araç yaşı gibi diğer şartlara da uygun olup olmadığınızı sorgulatabilirsiniz.

D1 Yetki Belgesine Kiralık Araçlar Kayıt Ettirilebilir mi?

Evet. Ancak bu kiralık araçların sayısı hali hazırda sahip olunan özmal araçların 2 katını geçmemesi gereklidir. Bu durum göz önünde bulundurularak kişiler özmal araçlarının yanı sıra kiralık araçlarını da D1 Yetki Belgesi eklerinden olan Taşıt Belgesine kaydettirerek, taşıt kartlarına ulaşabilirler.

D1 Yetki Belgesi İçin Gerekli Olan Koltuk Sayısına Şoför Koltuğu Dahil midir?

Evet. Şoför koltuğu dahil toplamda en az 25 kişilik koltuk yeri olan otobüsler kaydettirilir.

D1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Mevcut şirket evrakları ile tarafımıza başvuru yaparak kısa sürede belgenizi elinize alabilirsiniz. Formları doldurup, gerekli adımları izleyerek bakanlığa birebir elden başvuru yapıp ve takip sürecini devam ettirip sizlere belgenizi ulaştırmaktayız. Tek yapmanız gereken evraklarınızı bizlere kargo etmek. Detaylı bilgi için 0212 855 5898  den bizleri arayabilirsiniz.

D1 Yetki Belgesi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

1- Yetki Belgesi Başvuru Formu

2- Gerçek Kişilerde Sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Taşıma Kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;

a. Nüfus cüzdan örnekleri,

b. Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belge asılları

c. Mesleki yeterlilik belgeleri

d. Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri

3-  Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. En az 60.000 TL sermaye veya işletme sermayesine  sahip olunmalıdır. İştigal konusunda, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak” ifadesi bulunacaktır. Ticaret sicil Gazetesinin aslı, ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylanan örneği olabilir.

4- Oda sicil kayıt belgesi; Ticaret odalarından, Ticaret ve sanayi odalarından, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren Oda Sicil kayıt belgesinin Aslı.

5-  Taşıma hatlarına ait kalkış, ara durak ve varış noktalarında kendisinin veya acentelerinin en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip Olunduğunu veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olduğunu gösteren belge.

6- Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi.

7-  Acentelik hizmetinden yararlanılacak ise, F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri ile yapılan acentelik sözleşmesinin bir örneği aslı veya noter onaylı örneği F1veya F2 yetki belgesi sahibinin işlem dosyasının bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz edilecektir.

8- Gerçek ve tüzel kişiliğe Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge.

9-  Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge.

10- Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri l0 yaşından büyük olmayan en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur.

11- Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları.

12- Hat işlem başvuru formu

13- Banka dekontu. Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir.

D1 Yetkisini Aldıktan Sonra Yapılması Gereken İşlemler Nedir?

Sermaye, ortak değişimi, adres değişimi, araç ilave ve araç düşümünde yani yeni araç aldığınızda mevcut araçlarınızdan birini sattığınızda bakanlığa bilgi vermekle yükümlüsünüz. Bildirim zorunluluğunuz olan zamanı aştığınız tarihlerde belgeniz iptal olmaktadır. AYRICA; 60 Gün içerisinde faal olan bir internet sitesi kurmak, bakanlığa sitelere erişim linklerini bildirmek, kurulacak internet sitesinde ise güzergah, geçerli hat, ücret ve zaman tarifeleri, acente ve şube bilgileri, iletişim bilgileri gibi bilgileri vermekle sorumludur.

D1 Yetki Belgesi sahip kişiler en az birer adet ODY (Orta Düzey Yönetici) ve ÜDY (Üst Düzey Yönetici) türü meslek yeterlilik belgelerine sahip olmak veya bu ünvanlara sahip yetkili kişi istihdam etmekle mükelleftir.

D1 Yetki Belgesinin Hat Sayıları Nelerdir?

3) Taşımacıların kalkış ve varış noktaları dışında yolcu indirip bindirebilmeleri için ara durak tanımına uygun bir yere sahip olmaları, şarttır.

D1 yetki belgesi sahiplerinden;

150-200 adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 4 adet taşıma  hattında,

201-300 adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 6 adet taşıma  hattında,

301-400  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 8 adet taşıma  hattında,

401-500  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 10 adet taşıma  hattında,

501-1000  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 20 adet taşıma  hattında,

1001 adet ve üzeri  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  sınırsız taşıma  hattında,

düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilirler.

D1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 yetki belgesini de  alabilirler.

Sefer Sayıları Nelere Göre Belirlenmektedir?

Bir ülkeye veya bir yerleşim yerine yapılacak birden fazla seferin olması durumunda taşıt sayısı, sefer için ortalama yolcu sayısı veya doluluk oranı dikkate alınarak günlük, haftalık aylık sefer sayıları düzenlenir.

D1 Yetki Belgesine Taşıt İlave ve Düşümü Nasıl Olmaktadır? Araç ilave ve düşüm için gerekli olan şartlar nelerdir?

Yeni araç aldığınızda veya mevcut aracınızı sattığınızda 60 gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığına bilgi vermeniz gereklidir. 60 günü aşan durumlar için 5 uyarı yapılmaktadır, bu da yaklaşık olarak 475TL dir. Toplam uyarılarınız 50 ye ulaştığında ise belgeniz iptal olmaktadır.

Peki araç düşümü sadece araç satışından mı ibarettir?

Hayır. Aracınız hurdaya ayrıldığında, yanması durumunda yani özetle herhangi bir iş göremez duruma gelmesi durumunda da 60 gün içerisinde bakanlığa bildirim zorunludur. Bakanlık söz konusu tespitleri yaparak araçları taşıt belgenizden re’sen düşürür.

Yeni araç aldınız işlemleri yapıp aracınızı üzerinize aldınız işiniz bitti mi? Yeni araç aldığınızda yetki belgeniz ile ilgili bir işlem yapmaya gerek var mı?

Evet. Aldığınız araç hayırlı uğurlu olsun ruhsatı aldınız ama bir ruhsat kadar değerli nitelikte olan D1 yetki belgenizi unutmayınız. Çünkü belgeyi alırken size aktarılan bildirim sürelerine uymazsanız yeni aracınız can yakıcı olabilir. 60 gün kuralı burada da mevcut. Farzedelim unutuldu veya yaptırmadınız trafik  sorgulamalarında tespiti halinde VEYA tekrar bir bakanlık işleminiz olduğunda bu durum karşınıza geliyor ve 1144 TL para ödemeniz gerekiyor. Geçen her süre ise belgenizin iptal olması açısından risk teşkil etmekte.

Araç düşümü yapıldıktan sonra şartlarda bahsedilen asgari kapasite altına düşülmesi durumunda (koltuk sayısı şartı gibi) ne işlem yapılması gereklidir?

90 gün içerisinde yeni taşıt veya taşıtlar alıp eksik olan kapasiteyi miktarını karşılayarak, bakanlığa yeni araçları bildirmelisiniz.

D1 Yetki Belgesi Yenileme Süresi Ne Kadardır?

Tüm yetki belgeleri 5 yılda bir yenilenir. D1 yetki belgesi içinde aynı durum geçerlidir. %95 indirim bulunmakta olan D1 Yetki belgenizi yeniliyoruz.

D1 Yetki Belgenizin süresi bitmek üzere ne yapmalısınız?

30 gün öncesinden tarafımıza başvurarak gerekli işlemlerin yapılmasını talep edebilirsiniz.

D1 Yetki Belgesinin İptali. Mevcut işinizin faaliyet kolu sona erdi veya işyeri kapatıldığı durumlarda yetki belgesi nasıl iptal olacak?

Yine aynı şekilde 30 gün önce belge asılları ile birlikte bizleri arayabilirsiniz.

D1 Yetki Belgesini aldınız ve taşıma yapmıyorsanız cezası nedir?

Taşıma yetki belgesinin verilmesinden itibaren ilk altı ay içinde taşıma faaliyetinde bulunmayan taşımacılara beş ihtar verilir, ikinci altı ayda da faaliyete başlamaması halinde yetki belgesi iptal edilir.

 

Para cezalarına itiraz hakkı var mıdır?

Para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

B1 Yetki Belgesi olanlar D1 yetki belgesi de alabilirler mi?

B1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  B2, D1 ve D2 yetki belgelerini  de alabilirler.

D1 yetki belgesi olanlar D2 Yetki belgesi alabilirler mi?

Evet.

Aynı araç birden fazla yetki belgesine kayıt ettirilebilir mi?

Hayır. KTK Madde 18 a ya bknz.

Yetki Belgesi sahipleri taşıt kartlarını yanında bulundurmak zorunda mıdır?

Evet. Taşıtlarında en azından bir fotokopisi olmalıdır.

Taşıt kartlarının üzerinde ne yazmaktadır?

Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki belgesinin türü ve numarası,  taşıt kartının geçerlilik süresi, taşıtın markası, cinsi, modeli, plakası ve rengi yazılır.

Yetki Belgeleri Devredilebilir mi?

Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez.

Yetki Belgeleri kiraya verilebir mi?

Hayır. Adına düzenlenen kişiler dışında kimse kullanamaz.

D1 Yetki Belgesinin ücreti ne kadar?

30 Bin TL dir. Ancak bizler %95 indirim ile sizlere yardımcı olmaktayız.

Diğer indirimler, cezalar veya belge ile ilgili merak ettiğiniz sorular ve gerekli evraklar için bizleri arayabilirsiniz 0212 855 58 98, 0212 438 0476 veya www.aşandanismanlik.com iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bağlı Hizmetler