D1-D2-D3-D4 Yetki Belgeleri

D1-D2-D3-D4 Yetki Belgeleri

D Yetki belgesi : Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

D1 Yetki Belgesi :

Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu tasimacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

D2 Yetki belgesi :

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arizi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp ayni hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlara,

D3 Yetki belgesi : Yetki belgesi sahibinin adina ticari olarak kayit ve tescil edilmis tasit/tasitlarla, sadece kendi esas istigal konusu ile ilgili personelini tasiyacak ve ticari maksatla tasimacilik yapmayacaklara,

verilir.

D1 – D2 – D3 Yetki Belgesi Başvurusu :

• Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(Aşan Danışmanlık Hazırlar)
• Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.
• (İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak) Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak
• Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü(Noter Onaylı)
• Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
• Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. .(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan)
• Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.
• Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi
• Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.)
• Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.
• Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan yolcu taşımak için imal edilmiş en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur)
• Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları

Bağlı Hizmetler