D1 Belgesi Para cezalarına itiraz hakkı var mıdır?

D1 Belgesi Para cezalarına itiraz hakkı var mıdır?

Para cezalarına itiraz hakkı var mıdır?

Para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.