ÇED Süreci

ÇED Süreci

Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir.
EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu süreci uygulanırken, EK-II listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) süreci uygulamaya koyulmaktadır. İlgili yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer almayan faaliyetler için faaliyetin ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya il Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine görüş sorulması gerekmektedir.