Ce Belgesinde Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Nedir, Fonksiyonu Nedir?

Ce Belgesinde Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Nedir, Fonksiyonu Nedir?

Ce Belgesinde Onaylanmış Kuruluş (Notified  Body) Nedir, Fonksiyonu Nedir?

            Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti  taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz  edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde  yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını  şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak  üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya  belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan  kuruluşlar onaylanmış kuruluş statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen  onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve  diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi`nde  yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir