CE Belgesi Teknik Dosya Hazırlama Aşamaları

CE Belgesi Teknik Dosya Hazırlama Aşamaları

CE TEKNİK DOSYA HAZIRLAMA  AŞAMALARI

*Proje Planında o hafta yapılacak iş planı ile firmaya belirlenen gün ve saat mutlaka belirtilerek müşteri dosyası ile gidilmelidir. Müşterinin proje dosyasında olması gerekenler aşağıdaki gibidir. Her koşulda dönüp bakıldığında yardımcı olacak belgeleri proje başında oluştuturulur. Müşteriden 2 kez aynı belgenin istenmesi prensiplerimize son derece uzaktır.

Proje Dosyasında

1-      Firma yetkilisinin imza sirküleri,

2-      Vergi Levhası,

3-      Faaliyet Belgesi,

4-      Kuruluş Gazetesi,

5-      Firma Organizasyon Şeması (yoksa ilk mevcut durum analizinden sonra oluşturulacak)

6-      Çalışanların Listesi,

7-      Genel Bilgiler Formu

8-      Personel Bilgi Alma Formu

9-      Elektronik ortamda firma logosu

Proje Dosyasında Mutlaka Bulunmalıdır.

TEKNİK DOSYA HAZIRLAMA AŞAMALARI

1-      AT Uygunluk Beyanının Oluşturulması

 

2-      CE Etiketinin Oluşturulması

 

3-      Firma Bilgilerinin Alınması( Adres, Telefon- Faks, Mail Adresi ve Web Adresi)

 

4-      Logo

 

5-      Firma Logosu Kullanılarak Kapak Oluşturulması 

 

6-      Teknik Çizimler ve Resimlerin dosyaya eklenmesi

 

7-      Uyarı ve İşaretlemelerin belirlenmesi ve dosyaya eklenmesi

 

 

8-      Talimatlar

 

9-      Şemalar(Organizasyon Şeması)

 

 

10-   Süreçlerin (Genel Proses, Satınalma Prosesi ve Satış Prosesi) Oluşturulması

 

 

11-   Prosedürler.(Uygun olmayan Ürünlerin Kontrol Prosedürü)

 

12-   Formların Oluşturulması ( müşteri formları,iç ve dış haberleşme formları,düzeltici ve önleyici faaliyet formları,eğitim formları, eğitim ölçüm ve değerlendirme bilgi formları, iş başvuru formu, iişçi analiz formu, iç tetkik formları, kalibformlar, satınalma –satış-üretim formları vs.)

 

13-   Onaylanmış Kuruluşlar ve Taşeron listelerinin oluşturulması

 

14-   Standartların Belirlenmesi ve Standart Listelerinin Oluşturulması

 

 

15-   Kullanılan tüm makinelerin bir listesini (makine bakımı tüm gerekli bilgileri içerecek şekilde) /Makine Bakım Planının Haızrlanması

 

16-   Üretimde veya hizmet gerçekleştirme esnasında kullanılan ölçüm cihazlarının tamamının gruplanarak  listelenmesi ve her gruptan bir numune kalibrasyon laboratuarına gönderilmesi

 

 

17-   Kalibrasyon Prosesi veya prosedürünü tariflenmesi. (Örneğin şu planda listelenmiş tüm ölçüm cihazlarından cihaz grubundaki bir numune laboratuarda sapma kontrolü yapılarak

sertifikalanır, kalibrasyona giden cihaz referans kalibrasyon kabul edilerek, onda ölçülen ürünler, diğer ölçüm cihazları ile ölçülerek aynı sonuç elde edilmeye çalışılır. Aynı sonuç elde edilen cihazlar doğrulandığı için kalibrasyon etiketi takılarak takip edilir. …)

 

18-   Test Raporları