Ce Belgesi Direktifleri Neyi İfade Eder?

Ce Belgesi Direktifleri Neyi İfade Eder?

Ce Belgesi Direktifleri Neyi İfade Eder?

            Direktifler ürünlerin hangi koşullarda üretileceğini göstermektedir. Direktifler ürünlerin CE işareti taşımasını zorunlu kılmaktadır. EN (Euro Norm) standartları ise koşulların nasıl sağlanacağını belirtmektedir. Güvenlik amaçlı EN standartları, direktiflerin uygulanmasında temel koşulları göz önünde bulunduran güvenlik, sağlık, tüketici ve çevre korunmasına ilişkin standartlardır.