CE Belgelendirme

CE Belgelendirme

CE BELGELENDİRME SÜRECİ

1. Aşama

Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;

Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;

Ürüne özel standartların araştırılması;

Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;

Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi ;

(Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama

Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;

Risk Analizinin yapılması;

Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;

Ürünün test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılması;

(Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya test laboratuarları tarafından yapılabilir.)

Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;

Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika ve/veya test raporu alınması;

3. Aşama

CE işaretinin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi

4. Aşama

Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.

Dökümanlar

katalogs-867-Basincli ekipmanlar CE Belgesi Basvuru Formu

Bağlı Hizmetler