BORU TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BORU TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 477 – Sarnıçlı vagonların doldurulmasında veya boşaltılmasında kullanılan boru, vana , supap ve bunlarla ilgili parçalar, taşıyacakları maddelerin kimyasal etkilerine ve en yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı malzemeden yapılacak ve boru tesisatı, sifon yapmayacak şekilde kaplara bağlanmış olacaktır.MADDE 478 – Boruların uzayıp kısalabilmeleri için, uygun yerlerinde genişleme dirsek veya bağlantıları bulunacak ve bunların başları sağlam bir şekilde tespit edilecek ve borular, ayarlanabilen ve düzgün şekilde yerleştirilmiş dayanaklar üzerine konulacaktır.Boru şebekesinin en alçak noktasında, kontrol ve boşaltma ağızları bulunacaktır.MADDE 479 – Yakıcı derecede sıcak maddeler taşıyan borular, binaların duvar, bölme, döşeme veya diğer kısımları içinden geçtiklerinde, bunların etrafında en az 6 milimetrelik bir boşluk bırakılacak 100 dereceden üstün bir sıcaklıkta su buharı, gaz veya sıvıların taşındığı borular, ısıgeçirmeyecek uygun malzeme ile kaplanacaktır.MADDE 480 – Parlayıcı sıvıların taşındığı borular, buhar kazanlarının, motorların, elektrik akımı kesicilerinin ve çıplak ateş veya alevin bulunduğu yerlerden geçirilmeyecektir.MADDE 481 – Binaların dışında veya yer altında bulunan borular, dona karşı uygun şekilde korunacaktır.MADDE 482 – Boru tesisatındaki borular, vanalar, sapaplar ve bunlarla ilgili paçalar, taşındıkları maddelere göre ayrı renklerde boyanacak ve kolay görülebilen yerlere belirti işaretler konulacak ve kollu veya saplı vana ve muslukların üzerinde, bunların açık veya kapalı olduklarının gösteren işaret veya tertibat bulunacaktır.Otomatik vanaların üzerlerinde, bunları gerektiğinde el ile çalışır duruma getirecek bir tertibat bulundurulacaktır.MADDE 483 – Asitlerin veya basınçlı sıvıların taşındıkları boruların vanalarının kol ve kapakları, uygun şekilde korunacaktır.MADDE 484 – Boruların herhangi bir kısmında yoğunlaşan sıvıların veya biriken yağların boşaltılması için, bunların gerekli yerlerine seperatör veya kondansatörler konulacak ve bunlarda en az bir boşaltma vanası bulunacaktır.MADDE 485 – İşyerlerinde boru tesisatı, periyodik olarak kontrol edilecek ve kusurlu bulunan vanalar, kaçak yapan bağlantılar ve aşınmış olan borular değiştirilecektir.