Birim Doğrulaması (Modül G)

Birim Doğrulaması (Modül G)

EK – X

 

BİRİM DOĞRULAMASI (Modül G)

1. Birim doğrulaması asansör firmasının, piyasaya sürülen, ve bu Ekin madde 4'de anılan uygunluk belgesine haiz asansörün Yönetmeliğin kurallarını karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir. Asansör firması asansörün kabinine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk belgesi düzenlemelidir.

2. Asansör montajcısı birim doğrulaması için kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunacaktır.

Başvuruda;

– Asansör montajcısının adı ve adresi ile asansörün monte edildiği yer,

– Benzer bir başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının yazılı olarak beyanı,

– Bir teknik dosya bulunacaktır.

3. Teknik dosyanın amacı; asansörün bu Yönetmeliğin kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesine ve tasarım, montaj ve işletmesinin anlaşılabilmesine imkan vermektir.
Uygunluk değerlendirilmesinde olduğu gibi, teknik dosyada;
– Asansörün genel olarak tarifi,
– Tasarım ve imalat çizim ile şemaları,
– Söz konusu temel kurallar ve bunları karşılamak için benimsenen çözümler (örneğin; harmonize standard),
– Asansör firması tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve hesaplamalar,
– Asansörü kullanma talimatının bir kopyası,
– Kullanılan güvenlik aksamının AT tip inceleme belgesinin bir kopyası
bulunmalıdır.

4. Onaylanmış Kuruluş teknik dosyayı ve asansörü incelemeli ve asansörün bu yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılamasını temin amacıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standard(lar)da belirtildiği üzere uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapmalıdır.

Eğer asansör bu Yönetmeliğin kurallarını karşılıyorsa, onaylanmış kuruluş, Ek-III'e göre kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir.

Onaylanmış Kuruluş, Ek- I madde 6.2'de anılan kayıt defterinin ilgili sayfalarını dolduracaktır.

Onaylanmış Kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtmeli ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini vermelidir. Asansörün firması doğrulama için tekrar başvurulduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim doğrulama işlemlerine ilişkin bilgiler, Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

6. Asansör firması teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasını asansörün piyasaya sürülmesi tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.