Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Destekleri

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Destekleri

I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI

II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ

III. YURT DIŞI FUARLARIN DESTEKLENMESİ

IV. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ

V. ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

VI. İSTİHDAM YARDIMI

VII. YURT DIŞINDA OFİS – MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

VIII.ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

IX. TASARIM DESTEĞİ

X. TURQUALITY DESTEĞİ

 

 

İHRACATÇIYA SAĞLANAN DEVLET YARDIMLARI

İhracata Yönelik Devlet Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında nihai onay mercii Ekonomi Bakanlığı’dır.

 

Söz konusu devlet yardımları;

1. Araştırma – Geliştirme (AR-GE) Yardımları

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi

3. Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

4. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

5. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

6. İstihdam Yardımı

7. Yurtdışında Ofis – Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

8. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

9. Tasarım Desteği

 

10. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi