Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK 9 Temmuz 2012
B.02.0.PPG.0.12-305-5940
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
17. Srebrenica Anma Toplantısına katılmak üzere; 10 Temmuz 2012 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİNin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—–
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI 9 Temmuz 2012
B.01.0.KKB.01-06-230-465
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 9/7/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5940 sayılı yazınız.
17. Srebrenica Anma Toplantısına katılmak üzere, 10 Temmuz 2012 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİNin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI