Asansörler İçin Onaylanmış Kuruluş Test/Denetim

Asansörler İçin Onaylanmış Kuruluş Test/Denetim

20 Aralık 1995 -Sayı: 22499 da yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) (95/16/EC)

(RESMİ GAZETE) asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini sağlar. İlgili İmar Kanunu usul ve mevzuatlarına göre yapılacak yapılara tesis edilecek her türlü asansörlerin projelendirilmesi, aksamın imali, asansör yerinin hazırlanması, montajı, kontrol ve deneylerinin yapılması, bakımı, işletilmesi ve yıllık kontrollerinde uyulması gereken standartları ve uygulama esaslarının yapılış şeklini kapsar.

Tanımlar

Asansör:Boyutları ve yapımı itibariyle insan veya yükleri de içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen, kılavuz raylar arasında yapının belli duraklarına insan ve yükleri taşıyan elektrikli araçtır.

Elektrikli Asansör:Sabit olarak monte edilmiş, tahrik kasnaklı, tamburlu veya zincirli tahrik düzeni olan elektrikle çalıştırılmak üzere tasarlanmış cihazdır.

Hidrolik Asansör:Sabit olarak monte edilmiş, kılavuz raylar arasında, piston, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, hidrolik olarak çalıştırılmak üzere tasarlanmış cihazdır.

Asansör Firması:Herhangi bir asansörü komple taahhüt edip, projelendiren, malzemesini temin edip montajını yapan işletme ruhsatını alan ve bakımını üstlenen kuruluştur.

Asansör Aksamını İmal Eden Firma:Münhasıran asansörde kullanılanı aksamdan bir veya bir kaçını imal eden kuruluşlardır.

Asansör Aksamı:Bir asansörü meydana getiren ve özellikle asansörde kullanılan ve kendi başına bir ünite olan parça ve/veya parçalar topluluğudur. Bu aksamdan bazıları:

1.     Tahrik Sistemi (Motor-makine vb.)

2.     Kabin (Komple-askı düzeni, iskelet, izolasyon, tampon, halat bağlantıları vb.)

3.     Kapı (komple, kilit, fiş, kontak, kasa vb.)

4.     Ray

5.     Kumanda Panosu (kontaktör, röle, kablo vb.)

6.     Sinyalizasyon Parçaları (butonlar, sesli ve ışıklı göstergeler vb.)

Kritik Komponent:Asansör kararnamesinde (Asansör Yönetmeliği (95/16/EC) Ek-IV’de listelenen asansör aksam ve parçalarıdır.

1.     Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan cihazlar

2.     Çift yönlü güvenlik tertibatı

3.     Aşırı hız sınırlayıcı cihazlar

4.     A- Enerji toplayan şok emiciler
B-. Enerji dağıtan şok emiciler

5.     Düşmeleri önleyen cihazlar olarak kullanıldıklarında hidrolik elektrik devrelerin prizlerine bağlanmış olan emniyet cihazları

6.     Elektronik aksam içeren emniyet şalterleri şeklindeki elektrikli emniyet cihazları

Dökümanlar

katalogs-681-95_16_AT

katalogs-681-ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

katalogs-681-ASANSÖR ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ

katalogs-681-Asansörlerin Kontrolü

katalogs-681-BİRİM DOĞRULAMASI (Modül G)

katalogs-681-EN 13085 ASANSÖR EĞİTİM

katalogs-681-MALAT KALİTE GÜVENCESİ (Modül D) (2)

katalogs-681-RÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E

katalogs-681-TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)