ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI

Sağlanan Destek: Projenin % 50’sine kadar

Uygulamacı Kuruluş: TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

I. Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği

Amaç: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerine destek sağlanmasıdır.

– Destek Tutarı Üst Limiti: 1 milyon ABD Dolarıdır.

– Destek Süresi: Azami destek süresi 2 yıldır.

II. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği

Amaç: Ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerin desteklenmesidir.

– Destek Tutarı Limiti: 100 bin ABD Dolarıdır.

– Destek Süresi: Azami destek süresi 1 yıldır.

III. Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan Diğer Projeler

a) EUREKA (Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programı) projelerinin sürekısıtlaması olmaksızın Ar-Ge harcamalarının % 50’si oranında; bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların 100 bin ABD Dolarına kadarı,

b) Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin Ar – Ge harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir.