ADR Yönetmeliği Sınıf 6 Ambalajların Üretim ve Test Zorunlulukları

ADR Yönetmeliği Sınıf 6 Ambalajların Üretim ve Test Zorunlulukları

Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve yığın konteynerler için üretim ve test zorunlulukları

Bölüm 6.1 Ambalajlar için üretim ve test zorunlulukları

Bölüm 6.2 Basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren yakıt hücresi kartuşları için üretim ve test zorunlulukları

Bölüm 6.3 Sınıf 6.2’ye ait A Kategorisi bulaşıcı maddeler için kullanılan ambalajların üretimine ve testine ilişkin zorunluluklar

Bölüm 6.4 Sınıf 7 malzemelerinin ve ambalajlarının üretimine, testine ve onayına ilişkin zorunluluklar.

Bölüm 6.5 Orta boy hacimli konteynerlerin (IBC’ler) üretimine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar

Bölüm 6.6 Büyük ambalajlar için üretim ve test zorunlulukları…

Bölüm 6.7 Portatif tanklar ile BM Sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK’lerin) tasarımına, üretimine, muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar

Bölüm 6.8 Metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ile tüplü gaz tankerleri ve çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK’ler) yapımına, teçhizatına, tip onayına, muayenesine, testlerine ve işaretlenmesine ilişkin zorunluluklar..

Bölüm 6.9 Fiber-takviyeli plastik (FRP) sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerler ve tank takas gövdelerinin tasarımına, üretimine, teçhizatına, tip onayına, testine ve işaretlenmesine ilişkin zorunluluklar

Bölüm 6.10 Vakumla çalışan atık tanklarının tasarımına, üretimine, teçhizatına, tip onayına, muayenesine ve işaretlenmesine ilişkin zorunluluklar

Bölüm 6.11 Yığın konteynerlerin tasarımına, muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar

Bölüm 6.12 Tankların, yığın konteynerlerin ve mobil patlayıcı üretim birimi (MPÜB) patlayıcılarına yönelik özel bölmelerin yapımı, teçhizatı, tip onayı, muayenesi, test edilmesine ve işaretlenmesi için zorunluluklar