ADR Kitaplarında Geçen Tank Kodları Açıklaması

ADR Kitaplarında Geçen Tank Kodları Açıklaması

12 ADR TANKI -TANK KODU 4.3  

BÖLÜM 4.3 (Tablo 3.2. A da 12 sütundaki ADR Tank Kodlarının Bölüm 4.3 teki detayları aşağıdadır;
SABİT TANKLARIN (TANK ARAÇLARININ), METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SÖKÜLEBİLİR TANK KAPLARI İLE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN VE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ İLE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) KULLANIMI
NOT: Portatif tanklar ve BM sertifikalı çok elemanlı gaz kapları için bkz. Bölüm 4.2; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan tanklar için bkz. Bölüm 4.5.
4.3.1 Kapsam
4.3.1.1 Sayfanın genişliğini kapsayacak şekilde yer alan hükümler, hem sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve çok elemanlı gaz konteynerleri (ÇEGK) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise sadece aşağıdakiler için geçerlidir:
– Sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
– Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve ÇEGK’ler (sağ taraf).
4.3.1.2 Bu hükümler şunlar için geçerlidir:
Sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri
Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve ÇEGK’ler
Gazlı, sıvı, toz halinde veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılan araçlar.
4.3.1.3 Bölüm 4.3.2, her sınıftan maddenin taşınmasına yönelik olarak kullanılabilen sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerli olan hükümler ile 2. Sınıftan gazların taşınması amacıyla kullanılan tüplü gaz tankerleri ve ÇEGK'ler (çok elemanlı gaz konteynerleri) için geçerli olan hükümlere yer vermektedir.
4.3.1.4 Yapım, donanım, tip onayı, testler ve işaretlemeye ilişkin gereklilikler için bkz. Bölüm 6.8.
4.3.1.5 Bu Bölümün uygulanmasıyla ilişkili geçici önlemler için bkz:
1.6.3. 1.6.4.
4.3.2 Tüm sınıflar için geçerli hükümler
4.3.2.1 Kullanım
4.3.2.1.1 ADR'ye tabi bir madde, sadece Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’deki 4.3.3.1.1 ve 4.3.4.1.1 maddeleri uyarınca tank koduyla ilgili bir hüküm getirilmişse sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir tanklar, tüplü ga