Acil Durum Eylem Planı Eğitimi

Acil Durum Eylem Planı Eğitimi

7.  İşyeri/ Okul/ Hastane Afet Ve Acil Durum Ekibi Oluşturma Eğitimi (Temel) 
 
Süre: 1 gün veya 2 gün
 
Amaç:  Afet ve acil durumlarda, kuruluşta, mahallede ya da herhangi bir ortamda o anda bulunan kişilerin bir ekip olarak duruma müdahalesinin sağlanması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırma eğitimidir.
Profesyonel ekipler gelene kadar, orada bulunan kişilerin duruma müdahale edebilmeleri için gerekli beceriler verilir.
 
buyutec Bu eğitim programı, afet ve acil durumlara müdahale için temel becerilerin verilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Bu beceriler, yangın söndürücü kullanma eğitimi, hafif arama-kurtarma eğitimi, tıbbi olmayan triaj ( yaralıların müdahale ve nakil önceliği açısından sınıflandırılması), yaşam kurtaran önlemler, olay komuta sistemidir.
 
İçerik: 
 
Temel Afet Bilinci
 
Hafif Arama Kurtarma
 
Bina Hasar Sınıflandırması
 
Yaşam Kurtaran Önlemler
 
Tıbbi Olmayan Triaj
 
Çevre ve Halk Sağlığı Önlemleri
 
Psikolojik İlk Yardım
 
Ekip Oluşturulması
 
Olay Komuta Sistemi
 
Senaryo Temelli Tatbikat
 
EĞİTİM PAKETİNİ OLUŞTURAN TEMEL EĞİTİMLER
1. Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi
 
2. Temel Afet ve Acil Durum Bilinci Eğitimi
 
3. İş Sürekliliği Eğitimi
 
4. Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürücü Kullanma Becerisi Eğitimi
 
5. Psikolojik İlkyardım Eğitimi
 
6. Organizasyonlarda Afet ve Acil Durum Eğitimi ve Müdahale Eğitimi