A1-A2-A3 Yetki Belgeleri

A1-A2-A3 Yetki Belgeleri

A Yetki belgesi : Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

A1 Yetki belgesi: Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

A2 Yetki belgesi: Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

A3 Yetki belgesi: Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

A1 – A2 – A3 Yetki Belgesi Başvurusu :

• Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
• Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri.
• Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
• Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
• Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobile ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri.
• Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası
• Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
• Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir.
• Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
• Yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir.