90/396/EEC Gaz Yakan Ekipmanlar CE Belgelendirme

90/396/EEC Gaz Yakan Ekipmanlar CE Belgelendirme

90/396/EEC Gaz Yakan Ekipmanlar

TARAFIMIZDAN SAĞLANAN HİZMETLER

1) Gaz yakan ev tipi pişirme cihazları ve gaz ısıtmalı mutfak ekipmanları için AT Tip İncelemesi (EK: II.1) ve AT Tipe Uygunluk Beyanı (EK: II.2),

2) Pişirme için AT Tip İncelemesi (EK: II.1) ve AT Tipi Uygunluk Beyanı (EK: II.2),

3) Isıtma için AT Tip İncelemesi (EK: II.1) ve AT Tipi Uygunluk Beyanı (EK: II.2)

4) Sıcak Su Üretimi için: AT Tip İncelemesi (EK: II.1) ve AT Tipi Uygunluk Beyanı (EK: II.2)

AT Tip İncelemesi Testleri

Güç Tayini

Sızdırmazlık Testi

Sıcaklık Testleri

Sınır Gazları ile Testler (Ateşleme, Alev Kararlılığı ve Çapraz Ateşleme)

Rüzgarın Etkisi ve Baca Basması Testleri

Alev Denetleme ve Ateşleme Tertibatı Testleri

Yanma Ürünleri Analizi

Enerjinin Rasyonel Kullanımı Testleri

Dökümanlar

katalogs-679-Gaz Yakan Cihazlar Firma Bilgi Formu