76/768/EEC Standartı Kapsamında Deklerasyon Belgesi – Sağlık Sertifikası

76/768/EEC Standartı Kapsamında Deklerasyon Belgesi – Sağlık Sertifikası

 

76/768/EEC Standartı Kapsamında Deklerasyon Belgesi – Sağlık Sertifikası

Sağlık Sertifikası, yurtiçinde üretimi yapılan kozmetik ürünlerin ihracatında, ihraç edilen ülke tarafından talep edilen bir belgedir. Söz konusu belgenin alınabilmesi için, ihracat konu kozmetik ürünlerin Sağlık Bakanlığı bildirimlerinin yapılmış olması gerekmektedir.