2006/95/EC(73/23/EEC) Alçak Gerilim Cihazlar Belgelendirme

2006/95/EC(73/23/EEC) Alçak Gerilim Cihazlar Belgelendirme

 

2006/95/EC(73/23/EEC) Alçak Gerilim Cihazlar Belgelendirme

Hizmetin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki belirtilenlerin tedarik edilmesi gerekmektedir.

·         Çalışır vaziyette ürün.

·         Ürün ile ilgili hazırlanan Teknik Dokümanlar (Test raporları, ürün etiketi, sertifikalar, Kullanım kılavuzu, komponent listesi, alt komponentlerin CE-deklarasyonları, devre şemaları v.s.)